Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - pozemky Malměřice 4.576 m2 20190053DD

Soubor sousedících pozemků o celkové rozloze 4.576 m2.

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211122129/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
299.000 Kč
Vyvolávací cena
299.000 Kč
Dražební jistota
50.000 Kč
Datum a čas ukončení
16.5.2019 v 11:03:00
Odhadní cena
400.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
23.4.2019 v 9:30
7.5.2019 v 9:30
Místo konání prohlídky
Prohlídky se budou konat v sídle dražebníka na adrese Brno, Křenová 26. Prosíme o potvrzení účasti předem.

Lokalita

část obce Malměřice 2, Blatno

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

+420 603 434 536
Napište nám:
jerabkova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
16.5.2019 11:03:00.31licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 299.000 Kč pro účastníka dražby 24457680
16.5.2019 11:00:00.99licitátor
Podání ve výši 299.000 Kč učiněné účastníkem dražby 24457680 POTŘETÍ!
16.5.2019 10:59:00.99licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 24457680, udělím mu příklep.
16.5.2019 10:58:00.99licitátor
Podání ve výši 299.000 Kč učiněné účastníkem dražby 24457680 PODRUHÉ!
16.5.2019 10:57:00.99licitátor
Podání ve výši 299.000 Kč učiněné účastníkem dražby 24457680 POPRVÉ!
16.5.2019 10:09:13.99Účastník 24457680 učinil podání 299.000 Kč
16.5.2019 10:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné pozemky Malměřice 4.576 m2, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
JUDr. Ing. Helena Horová

Termín dražby:
Zahájení: 16.5.2019 10:00
Ukončení: 16.5.2019 11:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem dražby  je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 9/1 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 3.045 m2

             Na pozemku stojí stavba: Malměřice, č.p. 2, rod.dům, LV 12

- pozemek p.č. 39/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 239 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 39/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 168 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 40/1 - vodní plocha, evidovaná výměra 814 m2, způsob využití - vodní nádrž přírodní

- pozemek p.č. 41 - ostatní plocha, evidovaná výměra 270 m2, způsob využití - neplodná půda

- pozemek p.č. 730/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 40 m2, způsob využití - ostatní komunikace

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Žatec, pro obec Blatno a k.ú. Malměřice, na LV č. 135.Odhad ceny předmětu dražby: 400.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 7579-43/2019 ze dne 12.1.2019.

Nejnižší podání: 299.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Dražební jistota: 50.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:


Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!