Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - RD Brno-Žabovřesky, ul. Nohavicova 20180052ND

Samostatně stojící rodinný dům o 1 NP s podkrovím. Zastavěná plocha domu činí 108 m2, odhadovaná podlahová plocha domu činí asi 150 m2.

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
11.500.000 Kč
Vyvolávací cena
5.500.000 Kč
Dražební jistota
1.500.000 Kč
Datum a čas ukončení
12.4.2018 v 10:45:41
Odhadní cena
11.000.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
20.2.2018 ve 13:30
20.3.2018 ve 13:30
Místo konání prohlídky
Nohavicova 3111/6, Brno

Lokalita

Nohavicova 3111/6, Brno

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
12.4.2018 10:45:41.74licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 11.500.000 Kč pro účastníka dražby 12362492
12.4.2018 10:45:15.62licitátor
Podání ve výši 11.500.000 Kč učiněné účastníkem dražby 12362492 POTŘETÍ!
12.4.2018 10:44:15.62licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 12362492, udělím mu příklep.
12.4.2018 10:43:15.62licitátor
Podání ve výši 11.500.000 Kč učiněné účastníkem dražby 12362492 PODRUHÉ!
12.4.2018 10:42:15.62licitátor
Podání ve výši 11.500.000 Kč učiněné účastníkem dražby 12362492 POPRVÉ!
12.4.2018 10:40:15.62Účastník 12362492 učinil podání 11.500.000 Kč
12.4.2018 10:39:49.72Účastník 15547852 učinil podání 11.450.000 Kč
12.4.2018 10:39:17.96licitátor
Podání ve výši 11.400.000 Kč učiněné účastníkem dražby 12362492 PODRUHÉ!
12.4.2018 10:38:17.96licitátor
Podání ve výši 11.400.000 Kč učiněné účastníkem dražby 12362492 POPRVÉ!
12.4.2018 10:36:17.96Účastník 12362492 učinil podání 11.400.000 Kč
12.4.2018 10:35:25.87Účastník 15547852 učinil podání 11.350.000 Kč
12.4.2018 10:34:51.53Účastník 12362492 učinil podání 11.300.000 Kč
12.4.2018 10:33:42.88Účastník 15547852 učinil podání 11.250.000 Kč
12.4.2018 10:32:35.97Účastník 12362492 učinil podání 11.200.000 Kč
12.4.2018 10:31:49.56Účastník 15547852 učinil podání 11.150.000 Kč
12.4.2018 10:30:19.52Účastník 12362492 učinil podání 11.100.000 Kč
12.4.2018 10:29:40.98Účastník 15547852 učinil podání 11.050.000 Kč
12.4.2018 10:28:52.69Účastník 12362492 učinil podání 11.000.000 Kč
12.4.2018 10:28:20.52Účastník 15547852 učinil podání 10.850.000 Kč
12.4.2018 10:27:47.47Účastník 12362492 učinil podání 10.800.000 Kč
12.4.2018 10:27:12.87Účastník 15547852 učinil podání 10.550.000 Kč
12.4.2018 10:27:00.16licitátor
Podání ve výši 10.500.000 Kč učiněné účastníkem dražby 12362492 POPRVÉ!
12.4.2018 10:06:21.16Účastník 12362492 učinil podání 10.500.000 Kč
12.4.2018 10:05:05.68Účastník 17217420 učinil podání 10.050.000 Kč
12.4.2018 10:04:32.35Účastník 12362492 učinil podání 10.000.000 Kč
12.4.2018 09:59:17.77Účastník 17217420 učinil podání 9.100.000 Kč
12.4.2018 09:58:34.61Účastník 12362492 učinil podání 9.000.000 Kč
12.4.2018 09:58:27.00Účastník 17272340 učinil podání 8.350.000 Kč
12.4.2018 09:57:51.49Účastník 17217420 učinil podání 8.300.000 Kč
12.4.2018 09:57:23.41Účastník 17272340 učinil podání 8.250.000 Kč
12.4.2018 09:55:06.65Účastník 17217420 učinil podání 8.200.000 Kč
12.4.2018 09:54:44.03Účastník 17272340 učinil podání 8.150.000 Kč
12.4.2018 09:44:29.80Účastník 17217420 učinil podání 8.100.000 Kč
12.4.2018 09:42:04.00Účastník 17272340 učinil podání 8.050.000 Kč
12.4.2018 09:40:51.98Účastník 12362492 učinil podání 8.000.000 Kč
12.4.2018 09:39:41.75Účastník 12389952 učinil podání 7.350.000 Kč
12.4.2018 09:39:19.34Účastník 12291096 učinil podání 7.300.000 Kč
12.4.2018 09:39:04.35Účastník 17217420 učinil podání 7.250.000 Kč
12.4.2018 09:39:02.25Účastník 12389952 učinil podání 7.050.000 Kč
12.4.2018 09:38:28.51Účastník 12362492 učinil podání 7.000.000 Kč
12.4.2018 09:36:35.72Účastník 17255864 učinil podání 6.000.000 Kč
12.4.2018 09:36:13.75Účastník 17272340 učinil podání 5.900.000 Kč
12.4.2018 09:35:48.36Účastník 17217420 učinil podání 5.850.000 Kč
12.4.2018 09:35:18.65Účastník 12362492 učinil podání 5.800.000 Kč
12.4.2018 09:34:57.38Účastník 12362492 učinil podání 5.750.000 Kč
12.4.2018 09:33:45.47Účastník 17272340 učinil podání 5.700.000 Kč
12.4.2018 09:33:12.67Účastník 4876896 učinil podání 5.650.000 Kč
12.4.2018 09:32:21.69Účastník 12389952 učinil podání 5.600.000 Kč
12.4.2018 09:30:58.53Účastník 17217420 učinil podání 5.550.000 Kč
12.4.2018 09:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě nedobrovolné RD Brno-Žabovřesky, ul. Nohavicova, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
IFIS investiční fond, a.s.

Termín dražby:
Zahájení: 12.4.2018 09:30
Ukončení: 12.4.2018 10:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem nedobrovolné dražby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. 289/6 - zahrada, evidovaná výměra 206 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 289/7 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 108 m2

            Součástí je stavba: Žabovřesky, č.p. 3111, rod.dům

            Stavba stojí na pozemku p.č.: 289/7

- pozemek p.č. 292/1 - zahrada, evidovaná výměra 349 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 293 - ostatní plocha, evidovaná výměra 91 m2, způsob využití - ostatní komunikace

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Brno-město, pro obec  Brno a k.ú. Žabovřesky, na LV č. 2407.Odhad ceny předmětu dražby: 11.000.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 5132-1489/2017 ze dne 20.12.2017.

Nejnižší podání: 5.500.000,- Kč
Minimální příhoz: 50.000,- Kč
Dražební jistota: 1.500.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Dle dostupných informací je předmět dražby v současné době užíván rodinnými příslušníky.

Navrhovateli nebyla poskytnuta nájemní smlouva.Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!