ARCHIV - RD Chodová Planá, okres Tachov 20180420DD

Jedná se o bytový dům se čtyřmi samostatnými byty a dvojgaráží.

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Vyvolávací cena
900.000 Kč
Dražební jistota
200.000 Kč
Datum a čas zahájení
26.3.2019 v 10:00:00
Datum a čas ukončení
26.3.2019 v 11:00:00
Odhadní cena
1.800.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
8.3.2019 ve 12:00
15.3.2019 ve 12:00
Místo konání prohlídky
Pivovarská 100, Chodová Planá

Lokalita

Pivovarská 100, Chodová Planá

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
26.3.2019 11:00:00.00licitátor
Jelikož nikdo z přítomných účastníků dražby neučinil alespoň nejnižší podání, byla dražba ukončena a vydražitelem se nestal nikdo.
26.3.2019 10:59:00.00licitátor
Znovu vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání. V případě, že nebude učiněno alespoň nejnižší podání, bude dražba ukončena a vydražitelem se nestane nikdo.
26.3.2019 10:58:00.00licitátor
Znovu vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání.
26.3.2019 10:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné RD Chodová Planá, okres Tachov, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
1. AS ZIZLAVSKY v.o.s. 2. Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 26.3.2019 10:00
Ukončení: 26.3.2019 11:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

- stavba Chodová Planá, č.p. 100, způsob využití - rod. dům, stojí na parcele č. St. 27/2, LV 10002

- stavba bez čp/če, způsob využití - garáž, stojí na parcele č. St. 27/3, LV 10002

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj se sídlem v Plzni, KP Tachov, pro obec a k.ú. Chodová Planá, na LV č. 458.Odhad ceny předmětu dražby: 1.800.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Zdeňkem Tuškem, znalecký posudek číslo 6098 - 09/2018 ze dne 10.10.2018.

Nejnižší podání: 900.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 200.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Předmět dražby je v současné době částečně užíván.

Na předmětu dražby není uzavřena nájemní smlouva.

V rámci insolvenčního řízení KSPL 58 INS 7426 / 2017 je nemovitost pojištěna dle Přihlášky č. 086/2017 k rámcové pojistné smlouvě č. 490 001 517.Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!