ARCHIV - RD Dolní Vysoké I, okres Litoměřice 20180477DD

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Vyvolávací cena
900.000 Kč
Dražební jistota
200.000 Kč
Datum a čas zahájení
17.1.2019 v 10:00:00
Datum a čas ukončení
17.1.2019 v 11:00:00
Odhadní cena
900.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
4.1.2019 ve 12:00
11.1.2019 ve 12:00
Místo konání prohlídky
část obce Dolní Vysoké 17, Úštěk

Lokalita

část obce Dolní Vysoké 17, Úštěk

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Josef Machů

605 808 600
Napište nám:
machu@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
17.1.2019 11:00:00.00licitátor
Dražba byla ukončena. Vydražitelem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
17.1.2019 10:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné RD Dolní Vysoké I, okres Litoměřice, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
JUDr. Josef Cupka

Termín dražby:
Zahájení: 17.1.2019 10:00
Ukončení: 17.1.2019 11:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem e-dražby je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. St. 13 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1.399 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna

             Součástí je stavba: Dolní Vysoké, č.p. 17, rod.dům

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 13

- pozemek p.č. 161/1 - zahrada, evidovaná výměra 1.115 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna, zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 161/2 - zahrada, evidovaná výměra 544 m2, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna, zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Litoměříce, pro obec Úštěk a k.ú. Dolní Vysoké I, na LV č. 377.

 Odhad ceny předmětu dražby: 900.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 7245-1788/2018 ze dne 9.11.2018.

Nejnižší podání: 900.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 200.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:


Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!