Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - RD Krucemburk 20190126DD

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
2.620.000 Kč
Vyvolávací cena
2.100.000 Kč
Dražební jistota
500.000 Kč
Datum a čas ukončení
13.6.2019 v 11:00:13
Odhadní cena
2.100.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
24.5.2019 ve 14:00
31.5.2019 ve 14:00
Místo konání prohlídky
ulice Vinička IV 398, Krucemburk

Lokalita

ulice Vinička IV 398, Krucemburk

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

776806022
Napište nám:
matysova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
13.6.2019 11:00:13.09licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 2.620.000 Kč pro účastníka dražby 3724264
13.6.2019 11:00:00.43licitátor
Podání ve výši 2.620.000 Kč učiněné účastníkem dražby 3724264 POTŘETÍ!
13.6.2019 10:59:00.43licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 3724264, udělím mu příklep.
13.6.2019 10:58:00.43licitátor
Podání ve výši 2.620.000 Kč učiněné účastníkem dražby 3724264 PODRUHÉ!
13.6.2019 10:57:00.43licitátor
Podání ve výši 2.620.000 Kč učiněné účastníkem dražby 3724264 POPRVÉ!
13.6.2019 10:54:44.43Účastník 3724264 učinil podání 2.620.000 Kč
13.6.2019 10:52:04.70Účastník 18633652 učinil podání 2.600.000 Kč
13.6.2019 10:51:32.63Účastník 3724264 učinil podání 2.580.000 Kč
13.6.2019 10:46:46.43Účastník 18633652 učinil podání 2.560.000 Kč
13.6.2019 10:46:09.80Účastník 3724264 učinil podání 2.550.000 Kč
13.6.2019 10:44:13.84Účastník 18633652 učinil podání 2.440.000 Kč
13.6.2019 10:43:18.84Účastník 3724264 učinil podání 2.430.000 Kč
13.6.2019 10:41:12.49Účastník 18633652 učinil podání 2.420.000 Kč
13.6.2019 10:40:09.90Účastník 3724264 učinil podání 2.410.000 Kč
13.6.2019 10:37:04.40Účastník 18633652 učinil podání 2.400.000 Kč
13.6.2019 10:36:32.04Účastník 3724264 učinil podání 2.390.000 Kč
13.6.2019 10:35:16.16Účastník 26649452 učinil podání 2.380.000 Kč
13.6.2019 10:34:27.18Účastník 18633652 učinil podání 2.370.000 Kč
13.6.2019 10:33:58.75Účastník 3724264 učinil podání 2.360.000 Kč
13.6.2019 10:32:18.19Účastník 18633652 učinil podání 2.350.000 Kč
13.6.2019 10:30:59.83Účastník 3724264 učinil podání 2.340.000 Kč
13.6.2019 10:28:25.75Účastník 18633652 učinil podání 2.330.000 Kč
13.6.2019 10:26:16.83Účastník 3724264 učinil podání 2.320.000 Kč
13.6.2019 10:23:23.56Účastník 18633652 učinil podání 2.310.000 Kč
13.6.2019 10:19:34.50Účastník 3724264 učinil podání 2.300.000 Kč
13.6.2019 10:18:30.32Účastník 18633652 učinil podání 2.280.000 Kč
13.6.2019 10:18:07.95Účastník 3724264 učinil podání 2.270.000 Kč
13.6.2019 10:16:37.27Účastník 18633652 učinil podání 2.250.000 Kč
13.6.2019 10:16:11.44Účastník 3724264 učinil podání 2.220.000 Kč
13.6.2019 10:15:40.62Účastník 26649452 učinil podání 2.200.000 Kč
13.6.2019 10:13:42.82Účastník 18633652 učinil podání 2.180.000 Kč
13.6.2019 10:11:36.64Účastník 3724264 učinil podání 2.160.000 Kč
13.6.2019 10:10:59.92Účastník 18633652 učinil podání 2.140.000 Kč
13.6.2019 10:09:08.57Účastník 26649452 učinil podání 2.120.000 Kč
13.6.2019 10:08:35.95Účastník 3724264 učinil podání 2.110.000 Kč
13.6.2019 10:02:09.36Účastník 18633652 učinil podání 2.100.000 Kč
13.6.2019 10:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné RD Krucemburk, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Insolvency Project v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 13.6.2019 10:00
Ukončení: 13.6.2019 11:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. St. 581 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 100 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území

             Součástí je stavba: Krucemburk, č.p. 398, bydlení

              Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 581

- pozemek p.č. 513/40 - orná půda, evidovaná výměra 540 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond

 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Havlíčkův Brod, pro obec a k.ú. Krucemburk, na LV č. 639.Odhad ceny předmětu dražby: 2.100.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Ing. Bc. Ewou Hradil, znalecký posudek číslo 6894 – 94/2019 ze dne 26.3.2019.

Nejnižší podání: 2.100.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 500.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:


Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!