ARCHIV - RD Nová Ves u Sedla, obec Číměř 20190082DD

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Vyvolávací cena
700.000 Kč
Dražební jistota
200.000 Kč
Datum a čas zahájení
18.7.2019 v 09:00:00
Datum a čas ukončení
18.7.2019 v 10:00:00
Odhadní cena
1.220.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
27.6.2019 v 16:00
3.7.2019 v 16:00
Místo konání prohlídky
Nová Ves 15, Číměř

Lokalita

Nová Ves 15, Číměř

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

776806022
Napište nám:
matysova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
18.7.2019 10:00:00.00licitátor
Jelikož nikdo z přítomných účastníků dražby neučinil alespoň nejnižší podání, byla dražba ukončena a vydražitelem se nestal nikdo.
18.7.2019 09:59:00.00licitátor
Znovu vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání. V případě, že nebude učiněno alespoň nejnižší podání, bude dražba ukončena a vydražitelem se nestane nikdo.
18.7.2019 09:58:00.00licitátor
Znovu vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání.
18.7.2019 09:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné RD Nová Ves u Sedla, obec Číměř, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Indra-Šebesta v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 18.7.2019 09:00
Ukončení: 18.7.2019 10:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. St. 97 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 567 m2

            Součástí je stavba: Nová Ves, č.p. 15, rod.dům

            Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 97

- pozemek p.č. 923 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 494 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, KP Jindřichův Hradec, pro obec Číměř a k.ú. Nová Ves u Sedla, na LV č. 129.Odhad ceny předmětu dražby: 1.220.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 7397-1940/2018 ze dne 30.11.2018.

Nejnižší podání: 700.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Dražební jistota: 200.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:


Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!