Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - RD Petrohrad, okres Louny 20190096DD

Jedná se o RD o velkosti 3+1 s 1 NP. V části půdy je vybudováno obytné podkroví. V domě se nachází 2x chodba, kuchyně, koupelna, WC, 3x pokoj, kotelna, sklad, půda. Podlahová plocha činí 120,29 m2.

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
483.569 Kč
Vyvolávací cena
390.000 Kč
Dražební jistota
90.000 Kč
Datum a čas ukončení
18.6.2019 v 10:44:54
Odhadní cena
650.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
3.6.2019 v 11:00
10.6.2019 v 11:00
Místo konání prohlídky
část obce Petrohrad 43, Petrohrad

Lokalita

část obce Petrohrad 43, Petrohrad

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
18.6.2019 10:44:54.10licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 483.569 Kč pro účastníka dražby 25985521
18.6.2019 10:43:16.20licitátor
Podání ve výši 483.569 Kč učiněné účastníkem dražby 25985521 POTŘETÍ!
18.6.2019 10:42:16.20licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 25985521, udělím mu příklep.
18.6.2019 10:41:16.20licitátor
Podání ve výši 483.569 Kč učiněné účastníkem dražby 25985521 PODRUHÉ!
18.6.2019 10:40:16.20licitátor
Podání ve výši 483.569 Kč učiněné účastníkem dražby 25985521 POPRVÉ!
18.6.2019 10:38:16.20Účastník 25985521 učinil podání 483.569 Kč
18.6.2019 10:38:15.00Účastník 14461614 učinil podání 465.000 Kč
18.6.2019 10:37:20.73licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 20833801, udělím mu příklep.
18.6.2019 10:36:20.73licitátor
Podání ve výši 460.000 Kč učiněné účastníkem dražby 20833801 PODRUHÉ!
18.6.2019 10:35:20.73licitátor
Podání ve výši 460.000 Kč učiněné účastníkem dražby 20833801 POPRVÉ!
18.6.2019 10:33:20.73Účastník 20833801 učinil podání 460.000 Kč
18.6.2019 10:32:34.18Účastník 14461614 učinil podání 435.000 Kč
18.6.2019 10:31:53.80licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 20833801, udělím mu příklep.
18.6.2019 10:30:53.80licitátor
Podání ve výši 430.000 Kč učiněné účastníkem dražby 20833801 PODRUHÉ!
18.6.2019 10:29:53.80licitátor
Podání ve výši 430.000 Kč učiněné účastníkem dražby 20833801 POPRVÉ!
18.6.2019 10:27:53.80Účastník 20833801 učinil podání 430.000 Kč
18.6.2019 10:27:29.69Účastník 6691103 učinil podání 425.000 Kč
18.6.2019 10:27:09.58Účastník 20833801 učinil podání 420.000 Kč
18.6.2019 10:26:48.37Účastník 5458370 učinil podání 415.000 Kč
18.6.2019 10:24:46.04Účastník 20833801 učinil podání 410.000 Kč
18.6.2019 10:24:22.41Účastník 5458370 učinil podání 405.000 Kč
18.6.2019 10:20:59.99Účastník 20833801 učinil podání 400.000 Kč
18.6.2019 10:20:37.34Účastník 5458370 učinil podání 395.000 Kč
18.6.2019 10:16:22.94Účastník 6691103 učinil podání 390.000 Kč
18.6.2019 09:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné RD Petrohrad, okres Louny, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Indra-Šebesta v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 18.6.2019 09:00
Ukončení: 18.6.2019 10:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 33 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 467 m2

             Součástí je stavba: Petrohrad, č.p. 43, bydlení

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 33

- pozemek p.č. 20/1 - zahrada, evidovaná výměra 396 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 29 - zahrada, evidovaná výměra 271 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Žatec, pro obec a k.ú. Petrohrad, na LV č. 115.Odhad ceny předmětu dražby: 650.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 8501-965/2019 ze dne 7.5.2019.

Nejnižší podání: 390.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Dražební jistota: 90.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Navrhovatel prohlašuje, že

- předmět dražby není dle dostupných informací v současné době  užíván.

- na předmětu dražby byla uzavřena nájemní smlouva s výpovědí z nájmu a vyklizení do 5.2.2019

- předmět dražby je pojištěnVeškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!