ARCHIV - RD + restaurace Strážek, okr.Žďár nad Sázavou 20180437DD

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Vyvolávací cena
960.000 Kč
Dražební jistota
200.000 Kč
Datum a čas zahájení
17.4.2019 v 09:00:00
Datum a čas ukončení
17.4.2019 v 10:00:00
Odhadní cena
1.600.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
19.3.2019 v 11:00
25.3.2019 ve 14:00
Místo konání prohlídky
část obce Strážek 121, Strážek

Lokalita

část obce Strážek 121, Strážek

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Lukáš Rychnovský

777 948 131
Napište nám:
rychnovsky@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
17.4.2019 10:00:00.00licitátor
Jelikož nikdo z přítomných účastníků dražby neučinil alespoň nejnižší podání, byla dražba ukončena a vydražitelem se nestal nikdo.
17.4.2019 09:59:00.00licitátor
Znovu vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání. V případě, že nebude učiněno alespoň nejnižší podání, bude dražba ukončena a vydražitelem se nestane nikdo.
17.4.2019 09:58:00.00licitátor
Znovu vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání.
17.4.2019 09:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné RD + restaurace Strážek, okr.Žďár nad Sázavou, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Kotaba a spol.

Termín dražby:
Zahájení: 17.4.2019 09:00
Ukončení: 17.4.2019 10:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 82/1 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 198 m2

              Součástí je stavba: Strážek, č.p. 121, obč.vyb

              Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 82/1

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro kraj Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Žďár nad Sázavou, pro obec a k.ú. Strážek, na LV č. 756.Odhad ceny předmětu dražby: 1.600.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem ZUOM, a.s. - Znaleckým Ústavem, znalecký posudek číslo 395 – 83/2018 ze dne 3.7.2018.

Nejnižší podání: 960.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 200.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:


Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!