Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - RD Žamberk, okres Ústí nad Orlicí 20190101DD

Jedná se o koncový řadový rodinný dům 4+1 o 2 NP a 1 PP. V domě se nachází sklad, kotelna, dílna, 2x pokoj, ložnice, 3x chodba, spíž, kuchyně, obývací pokoj, koupelna, WC, prádelna, sušárna, komora, garáž, balkon. Podlahová plocha činí 164,44 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 193,87 m2.

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
2.140.000 Kč
Vyvolávací cena
1.596.000 Kč
Dražební jistota
350.000 Kč
Datum a čas ukončení
18.6.2019 v 11:55:44
Odhadní cena
2.660.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
4.6.2019 ve 14:00
11.6.2019 ve 14:00
Místo konání prohlídky
ulice Sokolovská 1300, Žamberk

Lokalita

ulice Sokolovská 1300, Žamberk

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
18.6.2019 11:55:44.51licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 2.140.000 Kč pro účastníka dražby 2461338
18.6.2019 11:53:30.59licitátor
Podání ve výši 2.140.000 Kč učiněné účastníkem dražby 2461338 POTŘETÍ!
18.6.2019 11:52:30.59licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 2461338, udělím mu příklep.
18.6.2019 11:51:30.59licitátor
Podání ve výši 2.140.000 Kč učiněné účastníkem dražby 2461338 PODRUHÉ!
18.6.2019 11:50:30.59licitátor
Podání ve výši 2.140.000 Kč učiněné účastníkem dražby 2461338 POPRVÉ!
18.6.2019 11:48:30.59Účastník 2461338 učinil podání 2.140.000 Kč
18.6.2019 11:47:56.17licitátor
Podání ve výši 2.120.000 Kč učiněné účastníkem dražby 7733880 PODRUHÉ!
18.6.2019 11:46:56.17licitátor
Podání ve výši 2.120.000 Kč učiněné účastníkem dražby 7733880 POPRVÉ!
18.6.2019 11:44:56.17Účastník 7733880 učinil podání 2.120.000 Kč
18.6.2019 11:44:10.41licitátor
Podání ve výši 2.100.000 Kč učiněné účastníkem dražby 2461338 PODRUHÉ!
18.6.2019 11:43:10.41licitátor
Podání ve výši 2.100.000 Kč učiněné účastníkem dražby 2461338 POPRVÉ!
18.6.2019 11:41:10.41Účastník 2461338 učinil podání 2.100.000 Kč
18.6.2019 11:25:24.39Účastník 7733880 učinil podání 2.020.000 Kč
18.6.2019 11:24:16.03Účastník 13558842 učinil podání 2.000.000 Kč
18.6.2019 11:22:53.68Účastník 18549036 učinil podání 1.940.000 Kč
18.6.2019 11:21:44.76Účastník 20850786 učinil podání 1.920.000 Kč
18.6.2019 11:21:37.32Účastník 13558842 učinil podání 1.900.000 Kč
18.6.2019 11:21:06.80Účastník 7733880 učinil podání 1.840.000 Kč
18.6.2019 11:20:38.35Účastník 20850786 učinil podání 1.820.000 Kč
18.6.2019 11:20:20.43Účastník 7733880 učinil podání 1.800.000 Kč
18.6.2019 11:17:35.66Účastník 20850786 učinil podání 1.780.000 Kč
18.6.2019 11:15:19.43Účastník 18549036 učinil podání 1.760.000 Kč
18.6.2019 11:15:11.91Účastník 20850786 učinil podání 1.740.000 Kč
18.6.2019 11:14:34.56Účastník 7733880 učinil podání 1.720.000 Kč
18.6.2019 11:11:07.07Účastník 13558842 učinil podání 1.700.000 Kč
18.6.2019 11:10:37.68Účastník 20850786 učinil podání 1.620.000 Kč
18.6.2019 11:02:31.38Účastník 18549036 učinil podání 1.596.000 Kč
18.6.2019 09:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné RD Žamberk, okres Ústí nad Orlicí, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Indra-Šebesta v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 18.6.2019 09:30
Ukončení: 18.6.2019 11:45

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. 531/9 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 123 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 4234/1 - zahrada, evidovaná výměra 208 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 4234/2 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 99 m2

             Součástí je stavba: Žamberk, č.p. 1300, rod.dům

             Stavba stojí na pozemku p.č.: 4234/2

- pozemek p.č. 4234/3 - zahrada, evidovaná výměra 52 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích, KP Ústí nad Orlicí, pro obec a k.ú. Žamberk, na LV č. 1800.Odhad ceny předmětu dražby: 2.660.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 8496-960/2019 ze dne 7.5.2019.

Nejnižší podání: 1.596.000,- Kč
Minimální příhoz: 20.000,- Kč
Dražební jistota: 350.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Navrhovatel prohlašuje, že

- mu není známo, zda je předmět dražby v současné době  užíván.

- na předmětu dražby není uzavřena nájemní smlouva.

- předmět dražby je pojištěnVeškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!