Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Rodinný dům Šluknov, okres Děčín 20190064DD

Jedná se o podsklepený (sklep ve dvou úrovních) řadový rodinný dům se dvěma byty.  Dispozičně je dům řešen dvougeneračně. Podlahová plocha činí 160 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 280 m2.

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
400.000 Kč
Vyvolávací cena
350.000 Kč
Dražební jistota
80.000 Kč
Datum a čas ukončení
2.4.2019 v 11:40:23
Odhadní cena
500.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
14.3.2019 ve 13:00
21.3.2019 ve 13:00
Místo konání prohlídky
ulice Bezručova 142, Šluknov

Lokalita

ulice Bezručova 142, Šluknov

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
2.4.2019 11:40:23.00licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 400.000 Kč pro účastníka dražby 24920448
2.4.2019 11:35:16.08licitátor
Podání ve výši 400.000 Kč učiněné účastníkem dražby 24920448 POTŘETÍ!
2.4.2019 11:34:16.08licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 24920448, udělím mu příklep.
2.4.2019 11:33:16.08licitátor
Podání ve výši 400.000 Kč učiněné účastníkem dražby 24920448 PODRUHÉ!
2.4.2019 11:32:16.08licitátor
Podání ve výši 400.000 Kč učiněné účastníkem dražby 24920448 POPRVÉ!
2.4.2019 11:30:16.08Účastník 24920448 učinil podání 400.000 Kč
2.4.2019 11:30:05.34licitátor
Podání ve výši 390.000 Kč učiněné účastníkem dražby 3358896 PODRUHÉ!
2.4.2019 11:29:05.34licitátor
Podání ve výši 390.000 Kč učiněné účastníkem dražby 3358896 POPRVÉ!
2.4.2019 11:27:05.34Účastník 3358896 učinil podání 390.000 Kč
2.4.2019 11:27:00.00licitátor
Podání ve výši 380.000 Kč učiněné účastníkem dražby 280416 POPRVÉ!
2.4.2019 11:16:03.00Účastník 280416 učinil podání 380.000 Kč
2.4.2019 11:15:46.72Účastník 3358896 učinil podání 370.000 Kč
2.4.2019 10:34:04.93Účastník 280416 učinil podání 360.000 Kč
2.4.2019 10:30:44.54Účastník 24920448 učinil podání 350.000 Kč
2.4.2019 10:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Rodinný dům Šluknov, okres Děčín, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
GESTORE v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 2.4.2019 10:30
Ukončení: 2.4.2019 11:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické držaby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. 36/1 - zahrada, evidovaná výměra 131 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 41/1 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 165 m2

             Součástí je stavba: Šluknov, č.p. 142, byt.dům

             Stavba stojí na pozemku p.č.: 41/1

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Rumburk, pro obec a k.ú. Šluknov, na LV č. 1311.Odhad ceny předmětu dražby: 500.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 7864-328/2019 ze dne 19.2.2019.

Nejnižší podání: 350.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 80.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Navrhovatel prohlašuje, že

- mu není známo, zda je předmět dražby v současné době  užíván.

- mu není známo, zda je k předmětu dražby uzavřena nájemní smlouva.

- na předmětu dražby neváznou žádné dluhy, zejména dluhy na příspěvcích na správu domu,  které přechází na vydražitele.Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!