Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Spoluvl. podíl RD Chotěnice, obec Heřmanův Městec 20190177DD

Jedná se o spoluvlastnické podíly  na RD se zahradou v obci Heřmanův Městec, v centru místní části  Chotěnice.

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
170.000 Kč
Vyvolávací cena
170.000 Kč
Dražební jistota
50.000 Kč
Datum a čas ukončení
16.7.2019 v 11:00:22
Odhadní cena
532.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
18.6.2019 v 10:00
28.6.2019 v 10:00
Místo konání prohlídky
Chotěnice 2, Heřmanův Městec

Lokalita

Chotěnice 2, Heřmanův Městec

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

+420 603 434 536
Napište nám:
jerabkova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
16.7.2019 11:00:22.29licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 170.000 Kč pro účastníka dražby 26638322
16.7.2019 11:00:00.71licitátor
Podání ve výši 170.000 Kč učiněné účastníkem dražby 26638322 POTŘETÍ!
16.7.2019 10:59:00.71licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 26638322, udělím mu příklep.
16.7.2019 10:58:00.71licitátor
Podání ve výši 170.000 Kč učiněné účastníkem dražby 26638322 PODRUHÉ!
16.7.2019 10:57:00.71licitátor
Podání ve výši 170.000 Kč učiněné účastníkem dražby 26638322 POPRVÉ!
16.7.2019 10:00:17.71Účastník 26638322 učinil podání 170.000 Kč
16.7.2019 10:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Spoluvl. podíl RD Chotěnice, obec Heřmanův Městec, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
JUDr. Martin Pavliš

Termín dražby:
Zahájení: 16.7.2019 10:00
Ukončení: 16.7.2019 11:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem dražby  je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/4 souboru věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 35 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 962 m2

             Součástí je stavba: Chotěnice, č.p. 2, rod.dům

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 35

- pozemek p.č. 184 - zahrada, evidovaná výměra 1753 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 577/10 - ostatní plocha, evidovaná výměra 29 m2, způsob využití - jiná plocha

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích, KP Chrudim, pro obec Heřmanův Městec a k.ú. Chotěnice, na LV č. 1021

a dále

spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 souboru věcí nemovitých:

- pozemek p.č. 186/2 - zahrada, evidovaná výměra 121 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích, KP Chrudim, pro obec Heřmanův Městec a k.ú. Chotěnice, na LV č. 2440.Odhad ceny předmětu dražby: 532.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Jindrou Humpolcovou, znalecký posudek číslo 32/3228/2019 ze dne 2.5.2019.

Nejnižší podání: 170.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Dražební jistota: 50.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Předmět dražby, rodinný dům, není v současné době užíván.

Jednotka 3+1 je téměř celá poškozena požáry, je určena ke kompletní rekonstrukci, jednotka 3+kk je požáry poškozena pouze z části.

V březnu 2018  zapříčinil požár škody v půdním prostoru na části stropních trámů, dřevěném záklopu a tepelné izolaci. Následně při hašení požáru voda poškodila strop nad koupelnou v bytové jednotce 3+kk.  V řínu 2017 hořelo v části, kde je umístěn kombinovaný kotel na plyn a pevná paliva. 18.4.2018 poškodil požár založený při vstupu do bytu 3+1 elektrické rozvody, podlahové topení, omítky, stropní kazety, dlažbu, okna i dveře včetně zárubní, jsou porušeny rozvody i kotel.Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!