Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Tiskové zařízení Xerox PIKLIO s.r.o. 20190116DD

Forma prodeje
Dražba
Typ
Movitá věc
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
69.000 Kč
Vyvolávací cena
69.000 Kč
Dražební jistota
30.000 Kč
Datum a čas ukončení
17.4.2019 v 10:32:16
Odhadní cena
400.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
10.4.2019 ve 13:00
Místo konání prohlídky
Zengrova 110, Kolín

Lokalita

Zengrova 110, Kolín

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Lukáš Rychnovský

777 948 131
Napište nám:
rychnovsky@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
17.4.2019 10:32:16.93licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 69.000 Kč pro účastníka dražby 24100740
17.4.2019 10:30:00.05licitátor
Podání ve výši 69.000 Kč učiněné účastníkem dražby 24100740 POTŘETÍ!
17.4.2019 10:29:00.05licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 24100740, udělím mu příklep.
17.4.2019 10:28:00.05licitátor
Podání ve výši 69.000 Kč učiněné účastníkem dražby 24100740 PODRUHÉ!
17.4.2019 10:27:00.05licitátor
Podání ve výši 69.000 Kč učiněné účastníkem dražby 24100740 POPRVÉ!
17.4.2019 09:01:51.05Účastník 24100740 učinil podání 69.000 Kč
17.4.2019 09:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Tiskové zařízení Xerox PIKLIO s.r.o., kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
JUDr. Dagmar Mixová

Termín dražby:
Zahájení: 17.4.2019 09:00
Ukončení: 17.4.2019 10:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je věc movitá, a to:

Tiskové zařízení Xerox 1000 m6 (4 prvky) včetně použitých náhradních dílů, počet 1 ks

Předmět dražby je ve stavu odpovídajícímu době pořízení, užívání a místu uskladnění.Odhad ceny předmětu dražby: 400.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem dražebníkem

Nejnižší podání: 69.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Dražební jistota: 30.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:


Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!