Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Vysokozdvižný vozík - ARANEA NETWORK a.s. 20190078DD

Forma prodeje
Dražba
Typ
Movitá věc
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
140.000 Kč
Vyvolávací cena
120.000 Kč
Dražební jistota
30.000 Kč
Datum a čas ukončení
22.5.2019 v 10:34:59
Odhadní cena
145.200 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
15.4.2019 ve 14:00
17.5.2019 ve 12:00
Místo konání prohlídky
Rudé armády 1576, Kostelec nad Orlicí

Lokalita

Rudé armády 1576, Kostelec nad Orlicí

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Lukáš Rychnovský

777 948 131
Napište nám:
rychnovsky@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
22.5.2019 10:34:59.40licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 140.000 Kč pro účastníka dražby 910390
22.5.2019 10:19:38.51licitátor
Podání ve výši 140.000 Kč učiněné účastníkem dražby 910390 POTŘETÍ!
22.5.2019 10:18:38.51licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 910390, udělím mu příklep.
22.5.2019 10:17:38.51licitátor
Podání ve výši 140.000 Kč učiněné účastníkem dražby 910390 PODRUHÉ!
22.5.2019 10:16:38.51licitátor
Podání ve výši 140.000 Kč učiněné účastníkem dražby 910390 POPRVÉ!
22.5.2019 10:14:38.51Účastník 910390 učinil podání 140.000 Kč
22.5.2019 10:13:51.98licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 519350, udělím mu příklep.
22.5.2019 10:12:51.98licitátor
Podání ve výši 136.000 Kč učiněné účastníkem dražby 519350 PODRUHÉ!
22.5.2019 10:11:51.98licitátor
Podání ve výši 136.000 Kč učiněné účastníkem dražby 519350 POPRVÉ!
22.5.2019 10:09:51.98Účastník 519350 učinil podání 136.000 Kč
22.5.2019 10:07:56.10Účastník 910390 učinil podání 134.000 Kč
22.5.2019 10:07:50.85Účastník 519350 učinil podání 132.000 Kč
22.5.2019 10:07:20.65licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 910390, udělím mu příklep.
22.5.2019 10:06:20.65licitátor
Podání ve výši 130.000 Kč učiněné účastníkem dražby 910390 PODRUHÉ!
22.5.2019 10:05:20.65licitátor
Podání ve výši 130.000 Kč učiněné účastníkem dražby 910390 POPRVÉ!
22.5.2019 10:03:20.65Účastník 910390 učinil podání 130.000 Kč
22.5.2019 10:03:10.64Účastník 519350 učinil podání 128.000 Kč
22.5.2019 10:03:04.86licitátor
Podání ve výši 126.000 Kč učiněné účastníkem dražby 910390 PODRUHÉ!
22.5.2019 10:02:04.86licitátor
Podání ve výši 126.000 Kč učiněné účastníkem dražby 910390 POPRVÉ!
22.5.2019 10:00:04.86Účastník 910390 učinil podání 126.000 Kč
22.5.2019 09:59:50.85Účastník 519350 učinil podání 124.000 Kč
22.5.2019 09:59:00.06licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 910390, udělím mu příklep.
22.5.2019 09:58:00.06licitátor
Podání ve výši 122.000 Kč učiněné účastníkem dražby 910390 PODRUHÉ!
22.5.2019 09:57:00.06licitátor
Podání ve výši 122.000 Kč učiněné účastníkem dražby 910390 POPRVÉ!
22.5.2019 09:00:22.06Účastník 910390 učinil podání 122.000 Kč
22.5.2019 09:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Vysokozdvižný vozík - ARANEA NETWORK a.s., kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Ing. David Jánošík

Termín dražby:
Zahájení: 22.5.2019 09:00
Ukončení: 22.5.2019 10:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je věc movitá:

Vysokozdvižný vozík Still

Typ RX 70-22

Vyr. č. 517325001104

Rok výroby 2007

VZV je na plyn. Plynová bomba je součástí.

Ceny jsou vč. DPH.

Stroj je ve stavu odpovídajícímu době provozu a stáří.

 

Cena za předání a převzetí je stanovena na částku 3.000,- Kč vč. DPH a případný vydražitel je povinnen tuto částku uhradit stejným způsobem a v termínech shodných s úhradou ceny dosažené vydražením a odměny za provedení dražby. V případě, že jeden vydražitel nabyde více předmětů dražby týkající se dlužníka ARANEA NETWORK, nebo TECHNOLOGY a.s., pak za každý další vydražený předmět uhradí za předání a převzetí 1.000,- Kč vč. DPH.

 Odhad ceny předmětu dražby: 145.200,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem insolvenčním správcem

Nejnižší podání: 120.000,- Kč
Minimální příhoz: 2.000,- Kč
Dražební jistota: 30.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:


Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!