ARCHIV - Zemědělský areál Šepetely 20170307DD

Výrobně-skladový areál bývalé odchovny telat a později moštárny

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Vyvolávací cena
35.000.000 Kč
Dražební jistota
4.000.000 Kč
Datum a čas zahájení
14.2.2018 v 09:00:00
Datum a čas ukončení
14.2.2018 v 10:00:00
Odhadní cena
35.000.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
1.2.2018 v 10:00
8.2.2018 v 10:00
Místo konání prohlídky
Šepetely 36, Třebívlice

Lokalita

Šepetely 36, Třebívlice

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Lucie Vařeková

603374073
Napište nám:
varekova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
14.2.2018 10:00:00.00licitátor
Dražba byla ukončena. Vydražitelem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
14.2.2018 09:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Zemědělský areál Šepetely, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
dražební společnost PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Institut pro řešení úpadku v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 14.2.2018 09:00
Ukončení: 14.2.2018 10:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 51 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1.116 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, zem. stav

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 51

- pozemek p.č. St. 52 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 28 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 52

- pozemek p.č. St. 53 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 63 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, zem. stav

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 53

- pozemek p.č. St. 54 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 35 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, tech.vyb

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 54

- pozemek p.č. St. 55 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 18 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, zem. stav

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 55

- pozemek p.č. St. 56 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 263 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, zem. stav

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 56

- pozemek p.č. St. 57 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 350 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, zem. stav

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 57

- pozemek p.č. St. 58 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 287 m2

             Součástí je stavba: Šepetely, č.p. 36, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 58

- pozemek p.č. St. 59 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 5.141 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, zem. stav

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 59

- pozemek p.č. 87/7 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1.664 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 87/8 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2.016 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 87/9 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1.148 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 87/10 - ostatní plocha, evidovaná výměra 44 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 87/11 - ostatní plocha, evidovaná výměra 232 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 87/12 - ostatní plocha, evidovaná výměra 15.198 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 110/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2.353 m2, způsob využití - manipulační plocha

všechny výše uvedené pozemky mají způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Litoměřice, pro obec Třebívlice a k.ú. Šepetely, na LV č. 378.Odhad ceny předmětu dražby: 35.000.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Václavem Kociánem, znalecký posudek číslo 2353-35/17 ze dne 19.6.2017.

Nejnižší podání: 35.000.000,- Kč
Minimální příhoz: 50.000,- Kč
Dražební jistota: 4.000.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Předmět dražby je užíván a je k němu uzavřena nájemní smlouva, a to na dobu určitou do 31.října 2019, kde měsíční nájemné celkem činí 30.000 Kč bez DPH, vč služeb.Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!