skip to main content

podíl 1/3, ostatní plocha, k.ú. Vtelno, obec Most

přímý prodej

Podrobný popis

Prodej podílu 1/3 pozemku o celkové rozloze 1371 m². Pozemek se nachází v k.ú. Vtelno, obec Most. Pozemek je veden jako ostatní plocha. Samotný podíl činí 457 m².Katastrální/detailní popis

Spoluvlastnický podíl id. 1/3:

- pozemek p. č. 383/3 – ostatní plocha, evidovaná výměra 1371 m2, způsob využití – jiná plocha

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, obec Most, katastrální území Vtelno na LV 140,

celkem 1371 m2  z toho podíl 1/3 činí 457 m2.

Log

Kontaktní osoba

Jan Slabák

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje přímý prodej
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 131-8920207/0100
Minimální cena 15 000 Kč
Platnost nabídky 22.1.2024
Termín uzavření nabídek 25.10.2023 15:00
Aktuální datum 27.9.2023 13:03:03

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup