skip to main content

Pozemky Brno-Horní Heršpice

přímý prodej

Podrobný popis

Nabízíme k prodeji pozemky v Brně v k.ú. Horní Heršpice mezi ulicí Sklenářská a řekou Svratkou, pozemky sousedí s VELUXem a OBI. Parcely jsou určeny dle ÚP pro komerční výstavbu. Celková výměra pozemku je 21 000 m2, ten byl geometrickým plánem rozdělen na parcely označené A,B1,B2, C,D1,D2, na vnitřní komunikaci F,G,H,i a na plochu ekologické stability neboli zeleně -E. V současné době je volná jen parcela B2. K ní přísluší spoluvlastnický podíl na zeleni 1277 m2 a na cestě 499 m2.

Nad vnitřní komunikací vede VN 110kV a je zde nutno počítat s ochranným pásmem vedení. V úrovni komunikace G je vedena voda, plyn a podzemní vedení 22kV. Přes pozemky A,B1 a B2 vede dešťová kanalizace. Možnosti výstavby jsou obecně dány územním plánem města Brna. Záměrem současných vlastníků pozemků je do 11/2019 vybudovat vnitřní komunikaci a jednotlivé parcely zasíťovat – voda, el.energie 220/400 V vč, samostatné trafostanice, event. oplocení a osvětlení.Katastrální/detailní popis

 • pozemek p. č. 914/1 – orná půda, evidovaná výměra 2828 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 • pozemek p. č. 914/4 – orná půda, evidovaná výměra 622 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 • pozemek p. č. 914/11 – orná půda, evidovaná výměra 820 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 • pozemek p. č. 914/14 – orná půda, evidovaná výměra 187 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 • pozemek p. č. 916/1 – ostatní plocha, evidovaná výměra 954 m2, způsob využití – ostatní komunikace
 • pozemek p. č. 916/5 – ostatní plocha, evidovaná výměra 277 m2, způsob využití – ostatní komunikace
 • pozemek p. č. 917/1 – orná půda, evidovaná výměra 2167 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 • pozemek p. č. 917/31 – orná půda, evidovaná výměra 191 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 • pozemek p. č. 917/33 – orná půda, evidovaná výměra 306 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, obec Brno, katastrální území Horní Heršpice na LV 1861,

 • nemovitosti pozemek p. č. 917/18 – orná půda, evidovaná výměra 674 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, obec Brno, katastrální území Horní Heršpice na LV 1929,

 • nemovitosti pozemek p. č. 917/17 – orná půda, evidovaná výměra 3384 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 • nemovitosti pozemek p. č. 918/10 – ostatní plocha, evidovaná výměra 133 m2, způsob využití – ostatní komunikace

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, obec Brno, katastrální území Horní Heršpice na LV 1509,

a dále spoluvlastnický podíl id. 4/5:

 •  pozemek p. č. 914/6 – orná půda, evidovaná výměra 40 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 •  pozemek p. č. 914/10 – orná půda, evidovaná výměra 8 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 • pozemek p. č. 914/12 – orná půda, evidovaná výměra 909 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 • pozemek p. č. 914/13 – orná půda, evidovaná výměra 202 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 • pozemek p. č. 916/2 – ostatní plocha, evidovaná výměra 65 m2, způsob využití – ostatní komunikace
 • pozemek p. č. 916/4 – ostatní plocha, evidovaná výměra 4 m2, způsob využití – ostatní komunikace
 • pozemek p. č. 916/6 – ostatní plocha, evidovaná výměra 313 m2, způsob využití – ostatní komunikace
 • pozemek p. č. 917/20 – orná půda, evidovaná výměra 1140 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 • pozemek p. č. 917/30 – orná půda, evidovaná výměra 1110 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, obec Brno, katastrální území Horní Heršpice na LV 1979,

a dále spoluvlastnický podíl id. 4/5:

 • pozemek p. č. 917/34 – orná půda, evidovaná výměra 128  m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 • pozemek p. č. 923/15 – orná půda, evidovaná výměra 298 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, obec Brno, katastrální území Horní Heršpice na LV 1978,

a dále spoluvlastnický podíl id. 4/5:

 • nemovitosti pozemek p. č. 917/25 – orná půda, evidovaná výměra 265 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 •  nemovitosti pozemek p. č. 923/12 – orná půda, evidovaná výměra 1392 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, obec Brno, katastrální území Horní Heršpice na LV 1980.
Zástavní práva, závazky

Zástavní práva zapsaná na LV 1509:

Zástavní právo smluvní ve výši 240.000.000,- Kč, budoucí pohledávky do výše 480.000.000,- Kč vzniklé do 31.8.2036. Oprávnění pro Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 14000 Praha 4, RČ/IČO: 49240901. Povinnost k Parcela: 917/17, Parcela: 918/10, zapsané pod sp. zn. V-16667/2021-702 a V-622/2022-702.

Zákaz zcizení a zatížení právem třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu banky, a to do doby zániku zástavního práva nejdéle však do 31.8.2036 - dle čl. 5.2. písm.a) smlouvy Oprávnění pro Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 14000 Praha 4, RČ/IČO: 49240901. Povinnost k Parcela: 917/17, Parcela: 918/10, zapsané pod sp. zn. V-16667/2021-702 a V-622/2022-702.

Zástavní práva a věcná břemena zapsaná na LV 1861:

Věcné břemeno chůze a jízdy po komunikaci MO 8/50. Oprávnění pro Parcela: 914/1, Parcela: 914/11. Povinnost k Parcela: 878/4, zapsané pod sp. zn. V.4055/2001-702.

Věcné břemeno vedení svádění odpadní vody a provozování a údržby splaškové kanalizace ze dne 12.11.1998 - právní účinky vkladu vznikly dnem 16.11.1998. Oprávnění pro Parcela: 878/1, Parcela: 878/10, Parcela: 878/11, Parcela: 878/12, Parcela: 878/13, Parcela: 878/14, Parcela: 878/15, Parcela: 878/16, Parcela: 878/17, Parcela: 878/18, Parcela: 878/19, Parcela: 878/9. Povinnost k Parcela: 914/1, Parcela: 914/11, zapsané pod sp. zn. Z-800008/1999-702.

Zástavní právo smluvní ve výši 240.000.000,- Kč, budoucí pohledávky do výše 480.000.000,- Kč vzniklé do 31.8.2036. Oprávnění pro Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 14000 Praha 4, RČ/IČO: 49240901. Povinnost k Parcela: 914/1, Parcela: 914/11, Parcela: 914/14, Parcela: 914/4, Parcela: 916/1, Parcela: 916/5, Parcela: 917/1, Parcela: 917/31, Parcela: 917/33, zapsané pod sp. zn. V-16667/2021-702, V-622/2022-702.

Zákaz zcizení a zatížení právem třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu banky, a to do doby zániku zástavního práva nejdéle však do 31.8.2036 - dle čl. 5.2. písm.a) smlouvy. Oprávnění pro Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 14000 Praha 4, RČ/IČO: 49240901. Povinnost k Parcela: 914/1, Parcela: 914/11, Parcela: 914/14, Parcela: 914/4, Parcela: 916/1, Parcela: 916/5, Parcela: 917/1, Parcela: 917/31, Parcela: 917/33, zapsané pod sp. zn. V-16667/2021-702, V-622/2022-702.

Zástavní práva a věcná břemena zapsaná na LV 1979:

Věcné břemeno chůze a jízdy po komunikaci MO 8/50. Oprávnění pro Parcela: 914/10, Parcela: 914/12. Povinnost k Parcela: 878/4, zapsané pod sp. zn. V-4055/2001-702.

Věcné břemeno vedení dešťové kanalizace podle čl. 2 smlouvy v rozsahu dle GP 589/11-27/97. Oprávnění pro bx Abwicklungsgesellschaft ČR s.r.o., v likvidaci, Konviktská 291/24, Staré Město, 11000 Praha 1, RČ/IČO: 18631991. Povinnost k Parcela: 914/13, Parcela: 914/6, Parcela: 916/4, zapsané pod sp. zn. Z-18411/2006-702 a Z-22958/2012-702.

Věcné břemeno (podle listiny) ze dne 3.7.2000,právní účinky vkladu vznikly dnem 2.8.2000 (dle odst.II smlouvy na pozemcích p.č.914/4,914/6,916/1, 916/2 a 917/20). Oprávnění pro Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Smrčkova 2485/4, Libeň, 18000 Praha 8, RČ/IČO: 25029673. Povinnost k Parcela: 914/6, zapsané pod sp. zn. Z-800338/2000-702, V-18888/2014-702, V-23837/2014-702.

Věcné břemeno vedení svádění odpadní vody a provozování a údržby splaškové kanalizace ze dne 12.11.1998 - právní účinky vkladu vznikly dnem 16.11.1998. Oprávnění pro Parcela: 878/1, Parcela: 878/10, Parcela: 878/11, Parcela: 878/12, Parcela: 878/13, Parcela: 878/14, Parcela: 878/15, Parcela: 878/16, Parcela: 878/17, Parcela: 878/18, Parcela: 878/19, Parcela: 878/9. Povinnost k Parcela: 914/10, Parcela: 914/12, zapsané pod sp. zn. Z-800008/1999-702.

Zástavní právo smluvní k id. podílu 4/5 ve výši 240.000.000,- Kč, budoucí pohledávky do výše 480.000.000,- Kč vzniklé do 31.8.2036. Oprávnění pro Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 14000 Praha 4, RČ/IČO: 49240901. Povinnost k Magna Petaurum a.s., Čechyňská 361/16, Trnitá, 60200 Brno, RČ/IČO: 29315557, Parcela: 914/10, Parcela: 914/12, Parcela: 914/13, Parcela: 914/6, Parcela: 916/2, Parcela: 916/4, Parcela: 916/6, Parcela: 917/20, Parcela: 917/30, zapsané pod sp. zn. V-16667/2021-702, V-622/2022-702.

Zákaz zcizení a zatížení k id. podílu 4/5 právem třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu banky, a to do doby zániku. zástavního práva nejdéle však do 31.8.2036 - dle čl. 5.2. písm.a) smlouvy. Oprávnění pro Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 14000 Praha 4, RČ/IČO: 49240901. Povinnost k Magna Petaurum a.s., Čechyňská 361/16, Trnitá, 60200 Brno, RČ/IČO: 29315557, Parcela: 914/10, Parcela: 914/12, Parcela: 914/13, Parcela: 914/6, Parcela: 916/2, Parcela: 916/4, Parcela: 916/6, Parcela: 917/20, Parcela: 917/30 zapsané pod sp. zn. V-16667/2021-702, V-622/2022-702.

Zástavní práva zapsaná na LV 1978:

Zástavní právo smluvní k id. podílu 4/5 ve výši 240.000.000,- Kč, budoucí pohledávky do výše 480.000.000,- Kč vzniklé do 31.8.2036. Oprávnění pro Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 14000 Praha 4, RČ/IČO: 49240901, Povinnost k WALAR GAMMA a.s., Diamantová 736/27, Slivenec, 15400 Praha 5, RČ/IČO: 27825604, Parcela: 917/34, Parcela: 923/15, zapsané pod sp. zn. V-16667/2021-702, V-622/2022-702.

Zákaz zcizení a zatížení k id. podílu 4/5 právem třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu banky, a to do doby zániku zástavního práva nejdéle však do 31.8.2036 - dle čl. 5.2. písm.a) smlouvy. Oprávnění pro Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 14000 Praha 4, RČ/IČO: 49240901. Povinnost k WALAR GAMMA a.s., Diamantová 736/27, Slivenec, 15400 Praha 5, RČ/IČO: 27825604, Parcela: 917/34, Parcela: 923/15, zapsané pod sp. zn. V-16667/2021-702, V-622/2022-702.

Zástavní práva a věcná břemena zapsaná na LV 1980:

Věcné břemeno chůze a jízdy ze dne 15.11.2000,právní účinky vkladu vznikly dnem 16.11.2000. Oprávnění pro Parcela: 918/7. Povinnost k Parcela: 917/25, zapsané pod sp. zn. Z-800040/2001-702.

Zástavní právo smluvní k id. podílu 4/5 ve výši 240.000.000,- Kč, budoucí pohledávky do výše 480.000.000,- Kč vzniklé do 31.8.2036 Oprávnění pro Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 14000 Praha 4, RČ/IČO: 49240901. Povinnost k BONUM ORATIO s.r.o., Čechyňská 361/16, Trnitá, 60200 Brno, RČ/IČO: 29315581, Parcela: 917/25, Parcela: 923/12, zapsané pod sp. zn. V-16667/2021-702, V-622/2022-702.

Zákaz zcizení a zatížení k id. podílu 4/5 právem třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu banky, a to do doby zániku zástavního práva nejdéle však do 31.8.2036 - dle čl. 5.2. písm.a) smlouvy. Oprávnění pro Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 14000 Praha 4, RČ/IČO: 49240901. Povinnost k BONUM ORATIO s.r.o., Čechyňská 361/16, Trnitá, 60200 Brno, RČ/IČO: 29315581, Parcela: 917/25, Parcela: 923/12, zapsané pod sp. zn. V-16667/2021-702, V-622/2022-702.

Zástavní práva zapsaná na LV 1929:

Zástavní právo smluvní ve výši 240.000.000,- Kč, budoucí pohledávky do výše 480.000.000,- Kč vzniklé do 31.8.2036. Oprávnění pro Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 14000 Praha 4, RČ/IČO: 49240901. Povinnost k Parcela: 917/18, zapsané pod sp. zn. V-16667/2021-702, V-622/2022-702.

Zákaz zcizení a zatížení právem třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu banky, a to do doby zániku zástavního práva nejdéle však do 31.8.2036 - dle čl. 5.2. písm.a) smlouvy. Oprávnění pro Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 14000 Oprávnění pro Praha 4, RČ/IČO: 49240901 Povinnost k Parcela: 917/18, zapsané pod sp. zn. V-16667/2021-702, V-622/2022-702.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Petr Janša,

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje přímý prodej
Stav neprodáno
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 450540442/2700
Minimální cena 64 459 500 Kč
Platnost nabídky 31.12.2023
Termín uzavření nabídek 4.3.2023 00:00
Aktuální datum 27.11.2022 9:11:24

Aktuální nabídka

Anglická aukce

Lesní pozemek p.č. 78/1 Vrbatův Kostelec, okres Chrudim


Nejnižší podání: 230 000 Kč
Termín konání: 30. 11. 2022, 10:00
Anglická aukce

Lesní pozemek Pecka, okres Jičín


Nejnižší podání: 110 000 Kč
Termín konání: 30. 11. 2022, 10:15
přímý prodej

Stavební pozemek Brno-židenice, ul. Táborská


Anglická aukce

INTORA Vertikální obráběcí centrum s příslušenstvím HAAS Mini Mill


Nejnižší podání: 236 500 Kč
Termín konání: 2. 12. 2022, 10:00
Anglická aukce

Lesní pozemek p.č. 609 Bítovánky, okres Třebíč


Nejnižší podání: 280 000 Kč
Termín konání: 8. 12. 2022, 10:00
Anglická aukce

Lesní pozemek p.č. 608 Horní Studénky, okres Šumperk


Nejnižší podání: 60 000 Kč
Termín konání: 8. 12. 2022, 10:15
Anglická aukce

Lesní pozemek p.č. 194/4 Jestřebíčko, okres Šumperk


Nejnižší podání: 160 000 Kč
Termín konání: 8. 12. 2022, 10:30
Anglická aukce

Opakovaná aukce Pozemky 16.805 m2 Rajhrad, okres Brno-venkov


Nejnižší podání: 3 400 000 Kč
Termín konání: 8. 12. 2022, 10:00
Anglická aukce

Lesní pozemek p.č. 194/5 Jestřebíčko, okres Šumperk


Nejnižší podání: 150 000 Kč
Termín konání: 8. 12. 2022, 10:45
dražba

Rodinný dům 4+1 Kněževes u Prahy, okres Praha-západ


Nejnižší podání: 8 900 000 Kč
Termín konání: 8. 12. 2022, 10:30
Anglická aukce

Lesní pozemek p.č. 1599 Rovensko, okres Šumperk


Nejnižší podání: 15 000 Kč
Termín konání: 8. 12. 2022, 11:00
dražba

1/9 pozemků na LV 748 Spořice, okres Chomutov


Nejnižší podání: 1 063 250 Kč
Termín konání: 8. 12. 2022, 10:40
Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup