skip to main content

Prodej parkovacího stání, ul. Sedláčkova, Brno - Líšeň

přímý prodej

ČASOVĚ OHRANIČENÁ NABÍDKA - platí pouze do 31.11.2023 

Podrobný popis

Předmětem prodeje je parkovací stání, dle libovolného výběru. Parkovací stání jsou umístěna na parkovišti v ul. Sedláčkova, v sídlištní čtvrti Brno - Líšeň. Parkoviště, kde jsou parkovací stání umístěna, je opatřeno veřejným osvětlením,  elektronickými závorami a kamerovým systémem. Současně je parkoviště ohraničeno kamennými zátarasami, které brání vjezdu cizích vozidel. Povrch parkoviště je zpevněný. Majiteli parkovacího místa bude náležet jeden ovladač pro otevírání závory. 

K dispozici jsou aktuálně tato parkovací stání: 

 • p.č. 4422/490
 • p.č. 4422/491
 • p.č. 4422/510 (prodáno)
 • p.č. 4422/513
 • p.č. 4422/463
 • p.č. 4422/462
 • p.č. 4422/412
 • p.č. 4422/413
 • p.č. 4422/414

vše zapsáno zapsaných v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Brno-město, pro obec Brno, k.ú. Líšeň, na LV č.10260.


Ke každému parkovacímu stání náleží spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/111 na :

 • pozemku p.č. 4422/35 – ostatní plocha,
 • pozemku p.č. 4422/523 – ostatní plocha,
 • pozemku p.č. 4422/525 – ostatní plocha,

zapsaných v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Brno-město, pro obec Brno, k.ú. Líšeň na LV č. 11585


Uvedená prodejní cena je pevná, za jedno parkovací stání, dle výběru zájemce. 

Na projev vážného zájmu koupě vybraného parkovacího stání, vyplňte  dokument: "ZÁVAZNÁ NABÍDKA KOUPĚ", který naleznete ke stažení v přiložených dokumentech na této stránce. 

Upozornění: 

Kupující se zavazuje uzavřít smlouvu o správě parkovací plochy, kterou zajišťuje Údržba parkovišť Brno s.r.o.. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, tj, do 31.4.2026. Po uplynutí této lhůty je smlouva automaticky prodlužována vždy o jeden rok. Smluvní cena za jedno parkovací stání činí 3000 Kč / ročně, tj. 300 Kč / měsíčně. V případě zakoupení více parkovacích stání jedním objednatelem je cena následující: 200,- měsíčně tj. 2 400,- ročně za jedno parkovací stání v majetku jednoho objednatele.

V paušální ceně je zahrnuto - posypový materiál do výše 15 000,- ročně, který bude k provedení zimní údržby zapotřebí, pohonné hmoty do strojů, například k odstranění sněhu a sekání trávy (vše bude doloženo v deníku prací a spotřebovaného materiálu včetně účtenek za nákup materiálů a PHM).Katastrální/detailní popis


 • p.č. 4422/490
 • p.č. 4422/491
 • p.č. 4422/510
 • p.č. 4422/513
 • p.č. 4422/463
 • p.č. 4422/462
 • p.č. 4422/412
 • p.č. 4422/413
 • p.č. 4422/414

vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Brno-město, pro obec Brno, k.ú. Líšeň, na LV č.10260.


Ke každému parkovacímu stání náleží spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/111 na :

 • pozemku p.č. 4422/35 – ostatní plocha,
 • pozemku p.č. 4422/523 – ostatní plocha,
 • pozemku p.č. 4422/525 – ostatní plocha,

zapsaných v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Brno-město, pro obec Brno, k.ú. Líšeň na LV č. 11585

Log

Kontaktní osoba

Alice Nováková

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje přímý prodej
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 123-8573010237/0100
Minimální cena 245 000 Kč
Kauce 20 000 Kč
Aktuální datum 1.12.2023 7:58:21

Aktuální nabídka

Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - NFA Holding, a.s. v likvidaci, IČ 24742635


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:00
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - Acquisition Capital a.s., IČ 24136069


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:15
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - Arca Investments v reštruktualizácii, a.s., IČ 35975041


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:30
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - EFIT Bohemia, a.s., IČ 04738985


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:45
Anglická aukce
...

Pohledávky nepřihlášené v insolvenčních řízeních, soubor pohledávek za - Arca Capital Bohemia, a.s., IČ 27110265 a KGI - Global Investments a.s. (dříve též Krupa Global Investments a.s.) IČ 05709466


Nejnižší podání: 1 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 11:00
Anglická aukce
...

Stavební pozemky Rosice u Brna, okres Brno-venkov


Nejnižší podání: 2 900 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 13:00
dražba
...

RD 4+1 v obci Čistá - Kůzová, k.ú. Nová Ves u Rakovníka


Nejnižší podání: 3 250 000 Kč
Termín konání: 5. 12. 2023, 09:00
Anglická aukce
...

Zemědělská usedlost v k.ú. Náchod u Tábora a pozemky Chotoviny, k.ú. Liderovice, okres Tábor


Nejnižší podání: 2 100 000 Kč
Termín konání: 7. 12. 2023, 10:00
přímý prodej
...

Areál Chudeřice u Bíliny, okres Teplice


pronájem
...

Pronájem parkovacího stání č. 421, ul. Sedláčkova, Brno - Líšeň


Uzavření nabídek: 8. 12. 2023, 17:00
přímý prodej
...

Pozemky 2713 m2, Prostějov


přímý prodej
...

Pozemky Brno-Horní Heršpice


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup