skip to main content

Pronájem pozemku Pohořelice nad Jihlavou, okres Brno-venkov

pronájem

Podrobný popis

Jedná se o stavební pozemek v centru Pohořelic o celkové rozloze 7653 mpro komerční využití. Na pozemku se nachází zpevněné plochy, které slouží jako příjezdové, přístupové a parkovací plochy. Zelené plochy jsou zatravněné, částečně osázené dřevinami. Pozemek obklopuje budovu č.p. 13, která dříve sloužila jako hotel. Před vchodem do budovy je na parcele venkovní schodiště, zpevněná plocha slouží i jako terasa a chodníky pro pěší. Severní část pozemku je oplocený a disponuje vjezdovými vraty. Dle platného územního plánu se pozemky nachází v druhu zastavěného a zastavitelného území ve stabilizované funkční ploše UA – plochy smíšené zóny. Menší plocha severozápadní části se nachází v OP katodové ochrany. Katastrální/detailní popis

- pozemek p. č. 748/10, evidovaná výměra 7653 m2, ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, obec Pohořelice a katastrální území Pohořelice nad Jihlavou na LV 2558.

Log

Kontaktní osoba

Klára Křížová

Adresa

Prohlídky

Forma pronájem
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 123-8099350217/0100
Cena 1 Kč
Uvedená cena za m2/měsíc
Poznámka k ceně Pronájem pozemku Pohořelice nad Jihlavou, okres Brno-venkov
Termín uzavření nabídek 30.5.2024 11:00
Počátek nájmu od 30.5.2023 11:00
Aktuální datum 27.9.2023 14:52:52

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup