Areál Hradec Králové, k.ú. Plotiště nad Labem

Předmětem prodeje jsou pozemky v k.ú. Plotiště nad Labem, které tvoří ucelenou plochu včetně čtyř staveb, které leží v jižní části většího areálu sloužícího původně ČSAD Hradec Králové.

Předmět dražby  je  v současné době  užíván. Na předmětu dražby jsou uzavřeny nájemní smlouvy.

Financování na doplacení vydražené nemovitosti je možno zajistit prostřednictvím dražebníka, detaily sdělí dražebník na vyžádání.

Více informací na:

https://www.prokonzulta.cz/drazba/areal-hradec-kralove,-k.u.-plotiste-nad-labem-5231.htm

 

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup