Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

Jednoduše, ve třech krocích:

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Přejeme hodně štěstí.

Vyzkoušet si testovací dražbu

Jak postupovat?

1. Registrace

Registrace=verifikace Vašich údajů

www.prokonzulta.cz vpravo nahoře volba přihlášení – dále nová registrace – registrovat se

Nezapomeňte si zapamatovat přihlašovací údaje

Při ztrátě hesla je potřeba použít volbu zapomenuté heslo

Na uvedenou e-mailovou adresu Vám přijde Prohlášení zájemce (registrační formulář), po přihlášení ho najdete i v dokumentech ke stažení– tento opatříte svým ověřeným podpisem a zašlete poštou na naši adresu PROKONZULTA, a.s., Brno, Křenová 299/26, 602 00 nebo prostřednictvím konverze do datové schránky.

Registrace vyřizuje sekretariát, tel 543 255 515, e-mail info@prokonzulta.cz

2. Uhrazení dražební jistoty či kauce

Ve vyhlášce najdete výši dražební jistoty či kauce a číslo účtu

Jistota musí být připsána na účtu v termínu uvedeném ve vyhlášce. Pro zajištění hladkého průběhu je dobré mít uhrazenou jistotu den před konáním dražby.

V případě neúspěchu se jistota v plné výši obratem vrací, nestrhávají se žádné poplatky

Je potřeba použít v.s. = rodné číslo/IČ uvedené při registraci

3. Přihlášení

Přihlásit se lze až poté, co je schválena Vaše registrace, bez registrace se nelze přihlásit

www.prokonzulta.cz vpravo nahoře volba přihlášení – dále volba přihlásit

v prostředí pro registrované najít konkrétní dražbu – pokračovat dále vstoupit do dražební místnosti

V okamžiku, kdy provedete tuto volbu, licitátor obdrží formou e-mailu informaci o tom, že žádáte o povolení účasti.

Dražebník provede kontrolu účtu a pokud máte uhrazenou jistotu, Vaši účast povolí. Může se stát, že dražebník povolí Vaši účast až těsně před zahájením dražby. Pokud si přejete mít povolenou účast dříve, požádejte o to dražebníka. Kontakt najdete ve vyhlášce nebo na našich webových stránkách. 

V okamžiku žádosti o vstup do dražební místnosti Vám přijde automatem generovaný  e-mail, který Vám sdělí, že je potřeba mít uhrazenou dražební jistotu. Na tento e-mail nemusíte nijak reagovat, jde o systémovou záležitost.

4. Správná a úplná registrace

Registrační formuláře vyplňujte přesně, pravdivě a včetně diakritiky. Údaje překontrolujte, slouží k jednoznačné identifikaci a jsou výchozím podkladem k zápisu do katastru nemovitostí.

Zvolte druh registračního účtu,  kterým se chcete účastnit dražeb:

  • Fyzická osoba (FO)
   Jako FO se registruje i osoba samostatné výdělečně činná (OSVČ). OSVČ k úředně ověřenému registračnímu formuláři přikládá i aktuální výpis z Živnostenského rejstříku.
  • Právnická osoba (PO)
   Právnická osoba k úředně ověřenému registračnímu formuláři PO přikládá i aktuální výpis z Obchodního rejstříku a tento výpis nesmí být starší tří měsíců od data vystavení. Obce a města přikládají k registraci PO úředně ověřený výpis z CZECHPOINTu:
  • Společné jmění manželů (SJM)
  • Podílové spoluvlastnictví  (PS)
counseling:topic4:answer2
counseling:topic4:answer3
counseling:topic4:answer4
 1. Doporučeným dopisem na adresu administrátora: PROKONZULTA,a.s., Křenová 299/26, 602 00 Brno
 2. Elektronicky ve formě autorizované konverze do datové schránky společnosti: cwwn8ed
Po obdržení notifikace o Vašem odsouhlasení registrace se můžete přihlásit do jakéhokoliv zpeněžení u naší společnosti - do dražby, elektronické aukce, výběrového řízení, nabídkového řízení nebo přímého prodeje. Dále budete postupovat dle pokynů konkrétní zakázky, ve většině případů uhradíte kauci a přihlásíte se. Podrobné informace naleznete vždy v detailu nabídky ve vyhlášce nebo se můžete obrátit na kontaktní osobu, uvedenou v detailu nabídky.