skip to main content

Garáž C Mar. Lázně Úšovice, Mobeka group

Anglická aukce

Sklad / garáž C Mariánské Lázně - Ušovice | Podrobný popis

Garáž je tvořena nebytovou jednotkou č. 880/31 umístěna v samostatném bytovém domě. Přístup do garáže je po veřejném pozemku spoluvlastníku bytového domu, ke kterému je sjezd z veřejné komunikace ve vlastnictví města. Objekt je cihlové konstrukce, základy má železobetonové izolované a stropy jsou železobetonové monolitické Objekt byl postaven dle dostupných informací v roce 2016. Stav objektu lze charakterizovat jako velmi dobrý. Prostor sloužil jako sklad pro prodejnu umístěnou ve vedlejším domě.

Plocha garáže činí půdorysně 20 m2. Vnitřní prostor včetně jednotlivých výklenů je cca 18m2. Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Podlahovou krytinu tvoří cementový potěr. Do garáže je zavedena elektřina o napětí 230 a 400 V. Přívod vody není proveden. Svod splašků není řešen. Zemní plyn není zaveden. Stavba není vytápěna, ohřev vody není řešen.

Popis pozemku a lokality

Sklon pozemku je rovinatý. Pozemek není oplocený. Trvalé porosty - bez porostů. Přístup je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Garáž je postavena v širším centru obce a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě rodinnými domy se zahradami. V lokalitě je dostačující vybavenost obchodními středisky a specializovanými obchody, v místě jsou dostupné základní a střední školy včetně specializovaných zařízení a kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V místě je kompletní vybavenost z hlediska sportovního vyžití a je zde kompletní soustava úřadů. V obci se nachází pobočka České pošty. Z hlediska životního prostředí se jedná o klidnou lokalitu bez zdraví ohrožujících vlivů a zeleň v podobě lesů a luk je v docházkové vzdálenosti. Lokalita se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

Je zde zastávka MHD a dálkových spojů v docházkové vzdálenosti a v místě jsou dobré parkovací možnosti v blízkosti objektu. Vlastník má bezproblémové vztahy se sousedy – je s nimi v běžném kontaktu.Katastrální/detailní popis

Předmětem převodu je:

  • jednotka č. 880/31, způsob využití – garáž, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast II. - IV., typ jednotky - obč.z. podíl na společných částech nemovitosti 1496/202018, zapsáno na LV 5698, vymezeno v: 

Parcela: St. 3312 zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 467 m2

Součástí je stavba: Úšovice č.p. 880, byt.dům, zapsáno na LV 5520 

p.č. 2079 ostatní plocha, manipulační plocha evidovaní výměra 1976 m2

  • spoluvlastnický podíl ve výši id. 1496/202018 na společných částech nemovitosti budovy č.p. 880, byt.dům, stojící na parcele č. St. 3312, zapsáno na LV 5520
  • spoluvlastnický podíl ve výši id. 1496/202018 na společných částech nemovitostí parcel č. St. 3312 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 2079 ostatní plocha,  součástí je stavba č.p. 880, byt.dům, zapsáno na LV 5520 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, obec Mariánské Lázně (okres Cheb), část obce Úšovice, katastrální území Úšovice na LV 5698, 5520.Zástavní práva, závazky

Věcné břemeno chůze a jízdy služebnost stezky a cesty. Oprávnění pro Jednotka: 880/31. Povinnost k Parcela 1225/4. Listina: Jednostranné právní jednání o zřízení služebnosti ze dne 26.09.2016. Právní účinky zápisu k okamžiku 27.09.2016 14:10:31. Zápis proveden dne 24.10.2016 pod zn.: V-6251/2016-402.

 

Log

Kontaktní osoba

Jaroslav Hradil

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav prodáno
Prodejní cena 625 000 Kč
Typ Nemovité věci > Ostatní
Číslo účtu 123-7529010227/0100
Odhadní cena 460 000 Kč
Vyvolávací cena 399 000 Kč
Aukční jistota 100 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 5 000 Kč
Aktuální příhoz {{ currentBid }} Kč
Termín konání 27.2.2024 09:45:00
Předpokládaný konec 27.2.2024 11:13:48
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 21.7.2024 6:11:48

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup