skip to main content

Parkovací stání p.č. 4422/477, ul. Sedláčkova, Brno-Líšeň

Anglická aukce

Ukončeno - prodej na přímo

Parkovací stání p.č. 4422/477, Brno-Líšeň | Podrobný popis

Formou elektronické aukce nabízíme parkovací stání umístěna na parkovišti v ul. Sedláčkova, v sídlištní čtvrti Brno - Líšeň. Parkoviště, kde jsou parkovací stání umístěna, je opatřeno veřejným osvětlením,  elektronickými závorami a kamerovým systémem. Současně je parkoviště ohraničeno kamennými zátarasami, které brání vjezdu cizích vozidel. Povrch parkoviště je zpevněný. Majiteli parkovacího místa bude náležet jeden ovladač pro otevírání závory. 

Parkovací stání p.č. 4422/477

vše zapsáno zapsaných v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Brno-město, pro obec Brno, k.ú. Líšeň, na LV č.10260.

Ke každému parkovacímu stání náleží spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/111 na :

  • pozemku p.č. 4422/35 – ostatní plocha,
  • pozemku p.č. 4422/523 – ostatní plocha,
  • pozemku p.č. 4422/525 – ostatní plocha,

zapsaných v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Brno-město, pro obec Brno, k.ú. Líšeň na LV č. 11585

Upozornění: 

Kupující se zavazuje uzavřít smlouvu o asprávě parkovací plochy, kterou zajišťuje Údržba parkovišť Brno s.r.o.. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, tj, do 31.4.2026. Po uplynutí této lhůty je smlouva automaticky prodlužována vždy o jeden rok. Smluvní cena za jedno parkovací stání činí 3000 Kč / ročně, tj. 250 Kč / měsíčně. V případě zakoupení více parkovacích stání jedním objednatelem je cena následující: 200,- měsíčně tj. 2 400,- ročně za jedno parkovací stání v majetku jednoho objednatele.

V paušální ceně je zahrnuto - posypový materiál do výše 15 000,- ročně, který bude k provedení zimní údržby zapotřebí, pohonné hmoty do strojů, například k odstranění sněhu a sekání trávy (vše bude doloženo v deníku prací a spotřebovaného materiálu včetně účtenek za nákup materiálů a PHM).Katastrální/detailní popis

Parcelní číslo:4422/477
Obec:Brno [582786]
Katastrální území:Líšeň [612405]
Číslo LV:10260
Výměra [m2]:13
Typ parcely:Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:DKM
Určení výměry:Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:ostatní komunikace
Druh pozemku:ostatní plocha
Log

Kontaktní osoba

Jan Slabák,

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 131-1671350217/0100
Vyvolávací cena 240 000 Kč
Aukční jistota 30 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 2 000 Kč
Aktuální příhoz {{ currentBid }} Kč
Termín konání 11.7.2024 10:00:00
Předpokládaný konec 11.7.2024 11:00:00
Stav upuštěno
Aktuální datum 20.7.2024 23:59:36

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup