skip to main content

Prodej plantáží rychle rostoucích dřevin – Chotěvice, Čermná v Krkonoších, Dolní Lánov, Horní Kalná, Horní Žďár, Starý Rokytník, Střítež u Trutnova, Volanov, Huntířov, Záboří u Dvora Králové (okres Trutnov)

Anglická aukce

Prodej souboru plantáží rychle rostoucích dřevin – Chotěvice, Čermná v Krkonoších, Dolní Lánov, Horní Kalná, Horní Žďár, Starý Rokytník, Střítež u Trutnova, Volanov, Huntířov, Záboří u Dvora Králové (okres Trutnov) | Podrobný popis

Prodej souboru plantáží rychle rostoucích dřevin – Chotěvice, Čermná v Krkonoších, Dolní Lánov, Horní Kalná, Horní Žďár, Starý Rokytník, Střítež u Trutnova, Volanov, Huntířov, Záboří u Dvora Králové  (okres Trutnov) 

Jedná se o prodej 10 plantáží rychle rostoucích dřevin, které jsou na cizích pozemcích s uzavřeným nájemním vztahem ve formě věcného břemene. 

Celková výměra pronajatých pozemků činí 1.145.237 m2 (z toho plantáže mají výměru 

 903.700 m2) s tím, že roční nájem v roce 2024 činí 911 328 Kč (plus daň z nemovitostí). Nájem je uzavřen do 30.9.2036 (na stejné období je vydáno i povolení místního odboru životního prostředí).

Vlastník plantáže má nárok na dotace (sazba BISS, redistribuční sazba pro subjekt hospodařící na ploše menší 150 ha a základní ekoplatbu). Výše dotací pro r. 2023 je přibližně 700 000 Kč. 

Plantáž v Chotěvicích byla založená v roce 2012 a je po 2 sklizních (poslední proběhla v zimě 2021/2022). Na plantáži je vysázen japonský topol (klon MAX 4)  v počtu 39.000 ks stromů. Plantáž lze sklízet na podzim roku 2025 s očekávaným výnosem 500 tun dřevní hmoty.

Plantáž v Čermné v Krkonoších byla založená v roce 2013 a je po 1 sklizni (poslední proběhla v zimě 2020/2021). Na plantáži je vysázen japonský topol (klon MAX 4)  v počtu 98.800 ks stromů. Plantáž lze sklízet na podzim roku 2024 s očekávaným výnosem 1.300 tun dřevní hmoty.

Plantáž v Dolním Lánově byla založená v roce 2013 a je po 2 sklizních (poslední proběhla v zimě 2022/2023). Na plantáži je vysázen japonský topol (klon MAX 4)  v počtu 44.700 ks stromů. Plantáž lze sklízet na podzim roku 2026 s očekávaným výnosem 500 tun dřevní hmoty.

Plantáž v Horní Kalné byla založená v roce 2013 a je po 1 sklizni (poslední proběhla v zimě 2020/2021). Na plantáži je vysázen japonský topol (klon MAX 4)  v počtu 107.000 ks stromů. Plantáž lze sklízet na podzim roku 2024 s očekávaným výnosem 1.500 tun dřevní hmoty.

Plantáž v Horním Žďáru byla založená v roce 2012 a je po 2 sklizních (poslední proběhla v zimě 2021/2022). Na plantáži je vysázen japonský topol (klon MAX 4)  v počtu 63.000 ks stromů. Plantáž lze sklízet na podzim roku 2025 s očekávaným výnosem 800 tun dřevní hmoty.

Plantáž ve Starém Rokytníku byla založená v roce 2012 a je po 2 sklizních (poslední proběhla v zimě 2021/2022). Na plantáži je vysázen japonský topol (klon MAX 4)  v počtu 72.000 ks stromů. Plantáž lze sklízet na podzim roku 2025 s očekávaným výnosem 900 tun dřevní hmoty.

Plantáž ve Stříteži byla založená v roce 2013 a je po 2 sklizních (poslední proběhla v zimě 2022/2023). Na plantáži je vysázen japonský topol (klon MAX 4)  v počtu 78.000 ks stromů. Plantáž lze sklízet na podzim roku 2026 s očekávaným výnosem 1000 tun dřevní hmoty.

Plantáž ve Volanově byla založená v roce 2013 a je po 2 sklizních (poslední proběhla v zimě 2021/2022). Na plantáži je vysázen japonský topol (klon MAX 4)  v počtu 83.000 ks stromů. Plantáž lze sklízet na podzim roku 2025 s očekávaným výnosem 1000 tun dřevní hmoty.

Plantáž v Huntířově byla založená v roce 2014 a je po 2 sklizních (poslední proběhla v zimě 2022/2023). Na plantáži je vysázen japonský topol (klon MAX 4)  v počtu 76.000 ks stromů. Plantáž lze sklízet na podzim roku 2026 s očekávaným výnosem 1000 tun dřevní hmoty.

Plantáž v Záboří u Dvora Králové byla založená v roce 2015 a je po 2 sklizních (poslední proběhla v zimě 2021/2022). Na plantáži je vysázen japonský topol (klon MAX 4)  v počtu 53.000 ks stromů. Plantáž lze sklízet na podzim roku 2025 s očekávaným výnosem 600 tun dřevní hmoty.

Možné využití hmoty – palivové dříví, štěpka do tepláren či elektráren, papírenský průmysl, výroba briket či pelet.

Předmětem prodeje je postoupení smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkúm v katastrální území: 

1) katastrálním území Chotěvice, vedených u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, katastrální pracoviště Trutnov, na LV č. 894, 3510 o výměře 57 459 m2                                             

2) katastrálním území Čermná v Krkonoších, vedených u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, katastrální pracoviště Trutnov, na LV č. 419, o výměře 196 695 m2

3) katastrálním území Dolní Lánov, vedených u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, katastrální pracoviště Trutnov, na LV č. 746, o výměře 61 022 m2

4) katastrálním území Horní Kalná, vedených u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, katastrální pracoviště Trutnov, na LV č. 474, o výměře 213 409 m2                           

5) katastrálním území Horní Žďár, vedených u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, katastrální pracoviště Trutnov, na LV č. 189, o výměře 96 595 m2                                      

6) katastrálním území Starý Rokytník, vedených u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, katastrální'pracoviště Trutnov, na LV č. 435, o výměře 97 977m2  

7) katastrálním území Střítež u Trutnova, vedených u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, katastrální pracoviště Trutnov, na LV č. 135, o výměře 118 284 m2                                                                                  

8) katastrálním území Volanov, vedených u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, katastrální pracoviště Trutnov, na LV č. 5458, o výměře 117 073 m2

9) katastrálním území Huntířov, vedených u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, katastrální pracoviště Trutnov, na LV č. 884, o výměře 107 144 rn2                                                                                           

1O) katastrálním území Záborí u Dvora Králové, vedených u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, katastrální pracoviště Trutnov, na LV č. 366, o výměře 79 579 m2, která specifikuje věcné břemeno požívání (služebnosti), spočívající v povinnosti strany zavázané a každého dalšího vlastníka pozemků:

a) strpět právo strany oprávněné

- vstupovat, vcházet, vjíždět silničních motorovými i nemotorovými vozidly (nákladních i osobních) vč. zemědělských strojú na pozemky; a

- provozovat rostlinnou výrobu, včetně rychle rostoucích dřevin (RRD), zahrnující v sobě veškeré související činnosti jako např. rekultivace půdy, výsadba bylin a dřevin, zavlažování, chemická ochrana proti škůdcům a plevelu, hnojení, mechanická ochrana proti zvěři, sklízení plodů, kácení dřevin a další související činnosti (dále také jen „účel"

b) zdržet se po dobu trvání věcného břemene na dotčených pozemcích provádění činností, které by ohrozily nebo mohly ohrozit, znemožnit či znesnadnit výkon práv strany oprávněné z věcného břemene.

Po předchozím písemném souhlasu strany zavázané má strana oprávněná na základě věcného břemene dle této smlouvy právo přenechat pozemky, nebo jejich část do užívání třetí osobě při zachování shora uvedeného účelu. Pokud bude zajištěno, že přenecháním pozemků nebo jejich částí nebude ohroženo plnění povinností z této smlouvy a z věcného břemene, strana zavázaná nebude svůj souhlas bezdůvodně odepírat.

Uvedené věcné břemeno se zřizuje na dobu určitou do 30.9.2036  strany Zavázané a strany Oprávněné.

 

 

Log

Kontaktní osoba

Tomáš Zvěřina

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Typ Movité věci > Ostatní
Číslo účtu 123-7556530287/0100
Vyvolávací cena 3 267 000 Kč
Aukční jistota 100 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 10 000 Kč
Aktuální příhoz {{ currentBid }} Kč
Termín konání 28.6.2024 12:00:00
Předpokládaný konec 28.6.2024 13:00:00
Čas do zahájení 9 dnů 02:49:07
Aktuální datum 19.6.2024 9:10:52

Dokumenty


Aktuální nabídka

dražba
...

Pozemek 232/10 Všechovice u Tišnova, okres Brno-venkov


Nejnižší podání: 1 703 100 Kč
Termín konání: 20. 6. 2024, 10:00
Anglická aukce
...

Dva ateliéry Slavkov u Brna


Nejnižší podání: 4 865 000 Kč
Termín konání: 20. 6. 2024, 10:00
dražba
...

RD Havlíčkův Brod


Nejnižší podání: 2 400 000 Kč
Termín konání: 20. 6. 2024, 10:30
dražba
...

Pozemek 234/9 Všechovice u Tišnova, okres Brno-venkov


Nejnižší podání: 1 502 900 Kč
Termín konání: 20. 6. 2024, 10:30
výběrové řízení
...

Soubor pohledávek z majetkové podstaty dlužníka Incore Investment s.r.o.


Uzavření nabídek: 21. 6. 2024, 11:00
Anglická aukce
...

RD 3+1, Vitčice na Moravě


Nejnižší podání: 490 000 Kč
Termín konání: 25. 6. 2024, 09:00
Anglická aukce
...

Pozemek 8 210 m2, Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové


Nejnižší podání: 427 000 Kč
Termín konání: 25. 6. 2024, 10:00
Anglická aukce
...

RD Tetětice, Počenice - Tetětice


Nejnižší podání: 480 000 Kč
Termín konání: 25. 6. 2024, 10:00
dražba
...

Pohledávka za Ing. Antonínem Košíkem


Nejnižší podání: 50 000 Kč
Termín konání: 25. 6. 2024, 11:00
Anglická aukce
...

Prodejna Mariánské Lázně, Úšovice, Mobeka group 4


Nejnižší podání: 1 570 000 Kč
Termín konání: 27. 6. 2024, 09:00
dražba
...

ND, RD 3+kk, Štítary na Moravě


Nejnižší podání: 1 600 000 Kč
Termín konání: 27. 6. 2024, 09:00
výběrové řízení
...

Areál k.ú. Štikov - Nová Paka, okres Jičín


Uzavření nabídek: 27. 6. 2024, 11:00
Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup