skip to main content

Spoluvlastnický podíl id. ⅔ - RD Starý Harcov, okres Liberec

Anglická aukce

Spoluvlastnický podíl ⅔ RD Starý Harcov, okres Liberec | Podrobný popis

Spoluvlastnický podíl ve výši id. ⅔ samostatně stojícího rodinného domu s obytným podkrovím dispozičně řešen jako 6+1 a dvě gará. Dům je v celkově udržovaném stavu. Plocha pozemku je 1353 m2 z čehož zahrada má 1215 m2 a zastavěná plocha je 138 m2. Přístup přes pozemky je přes pozemek č. 583/3. Není zajištěn přístup z veřejné komunikace.Katastrální/detailní popis

Předmětem je spoluvlastnický podíl ve výši id. 

  • pozemek p. č. 583/2 – zahrada, evidovaná výměra 1215 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
  • pozemek p. č. 583/5 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 138 m2

Součástí je stavba: Starý Harcov, č.p. 780, rod.dům

Stavba stojí na pozemku p.č.:  583/5

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, obec Liberec, část obce Liberec XV-Starý Harcov, katastrální území Starý Harcov na LV 729.

Log

Kontaktní osoba

Lukáš Rychnovský

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav prodáno
Prodejní cena 5 117 000 Kč
Typ Nemovité věci > Domy
Číslo účtu 123-7504590237/0100
Vyvolávací cena 4 720 000 Kč
Aukční jistota 300 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 10 000 Kč
Termín konání 11.10.2022 11:00:00
Předpokládaný konec 11.10.2022 12:11:50
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 28.2.2024 13:19:10

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup