skip to main content

Zemědělská půda Zlín, k.ú. Štípa - spoluvlastnický podíl id. 1/13 k celkové ploše 939 m2

Anglická aukce

Velmi zajímavá cena.

Podrobný popis

Spoluvlastnický podíl id. 1/13 na pozemcích o celkové výměře 939 m2. Pozemky jsou v evidenci katastru nemovitosti vedené jako ostatní plocha - ostatní komunikace a orná půda se způsobem ochrany zemědělský půdní fond. 

Pozemky jsou dostupné a slouží jako místní komunikace.Katastrální/detailní popis

Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/13:

- pozemek p. č. 295 – ostatní plocha, evidovaná výměra 410 m2, způsob využití – ostatní komunikace

- pozemek p. č. 1482/53 – orná půda, evidovaná výměra 529 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, obec Zlín, katastrální území Štípa na LV 1071.Zástavní práva, závazky

V evidenci katastru nemovitostí jsou na LV 1071, k.ú. Štípa zapsána zástavní práva, která dle insolvenčního zákona zanikají zpeněžením a na nového vlastníka nepřechází.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav prodáno
Prodejní cena 17 000 Kč
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 123-7514100297/0100
Odhadní cena 44 800 Kč
Vyvolávací cena 10 000 Kč
Aukční jistota 5 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 1 000 Kč
Termín konání 29.9.2022 10:00:00
Předpokládaný konec 29.9.2022 11:11:59
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 4.10.2022 8:27:24

Dokumenty


Aktuální nabídka

Anglická aukce

Lesní pozemek Jestřebíčko p.č 194/5, okres Šumperk


Nejnižší podání: 150 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 09:30
Anglická aukce

Lesní pozemek p.č. 890 Horní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí


Nejnižší podání: 35 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 09:45
Anglická aukce

Lesní pozemky p.č. 606, p.č. 608 Horní Studénky, okres Šumperk


Nejnižší podání: 70 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 10:00
Anglická aukce

Lesní pozemek Jakubovice u Šumperka, okres Šumperk


Nejnižší podání: 85 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 10:15
Anglická aukce

Pozemek Bušín, okres Šumperk


Nejnižší podání: 65 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 10:30
Anglická aukce

Lesní pozemek Bítovánky, okres Třebíč


Nejnižší podání: 260 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 10:45
Anglická aukce

Lesní pozemek p.č. 1600 Rovensko, okres Šumperk


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 11:00
Anglická aukce

33. e-aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 9T48962_2. opakovaná


Nejnižší podání: 95 625 Kč
Termín konání: 6. 10. 2022, 10:00
Anglická aukce

33. e-aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 9T49641_2. opakovaná


Nejnižší podání: 102 000 Kč
Termín konání: 6. 10. 2022, 10:00
Anglická aukce

33. e-aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 1TH7968_2. opakovaná


Nejnižší podání: 84 375 Kč
Termín konání: 6. 10. 2022, 10:00
Anglická aukce

33. e-aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 9T49632_2. opakovaná


Nejnižší podání: 98 813 Kč
Termín konání: 6. 10. 2022, 10:00
Anglická aukce

33. e-aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 9T51182_2. opakovaná


Nejnižší podání: 102 000 Kč
Termín konání: 6. 10. 2022, 10:00
Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup