Berounská střední škola v konkursu, draží se její budova – co bude dál?

Vyvolávací cena je 4.830.000,-Kč, což je přibližně 70% ceny odhadní a dražba se bude konat v Praze v Národním domě. V případě, že bude budova prodána zájemci v dražbě, bude škola řešit svou další existenci. Rodiče a žáci se v poslední době dotazovali, jakým způsobem se může vůbec vzdělávací instituce dostat do takových potíží. Ing. Jaroslav Hradil k tomu dodal: „Naše společnost Prokonzulta draží věci movité i nemovité dle zadání, jaké dostaneme od navrhovatele. V současné chvíli máme jen kusé informace o tom, proč je střední škola v konkursu, ale má to podle všeho souvislost s chybnými kroky vedení školy.“

Společnost Prokonzulta draží nemovitost vzdělávací instituce v tomto roce poprvé a to, jakým způsobem, či zda vůbec bude po vydražení výuka ve škole pokračovat, nemůže ani dražebník ani insolvenční správce ovlivnit. K průběhu dražby pak ještě Ing. Hradil, ze společnosti Prokonzulta doplnil: „Zájemce musí složit dražební jistotu půl milionu korun v den konání dražby, na doplacení zbytku má pak lhůtu tři měsíce. Na prohlídkách několik zájemců bylo, tak uvidíme, jak dražba dopadne.“

„V současné době již víme, že škola bude pokračovat,“ sdělil nám zdroj ze střední školy, který nechtěl být citován a dodal: „jednáme již se zájemci o budovu, kteří by nás ponechali v nájmu budovy. Provoz školy tak zůstane nepřerušen a nikdo ze stávajících ani nových studentů nemusí mít žádné obavy.“ Více informací bude k dispozici pravděpodobně až po proběhnuvší dražbě ve čtvrtek 24. 1. 2013.

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup