Část budov nové scény Národního divadla jde do dražby

 

Dne 12. května 2016 proběhne v dražební místnosti na adrese náměstí Míru 9 v Praze 2 v 11:00, dražba nemovitostí, které jsou součástí původního souboru budov nové scény Národního divadla. Budova č. p. 1435 se nachází mezi ulicemi Národní, Ostrovní a Divadelní, u komplexu budov Komunity Římské unie Řádu svaté Voršily a naproti historické budovy Národního divadla. Dříve byla součástí komplexu dostavby Národního divadla s označením „restaurační budova“. Odhadovaná hodnota budovy je dle znaleckého posudku 124.000.000,- Kč.

 

„V průběhu dubna a května 2016 se konalo několik prohlídek případných zájemců o tuto nemovitost. Je to standartní postup před každou dražbou, kterou realizujeme. Vyvolávací cena je 87.000.000,-Kč a předpokládáme, že se během dražby výrazně navýší, jelikož budova má velmi lukrativní polohu. Jedním za zásadních potenciálních zájemců je samo Národní divadlo. Všichni zájemci o nemovitost musí složit dražební jistotu ve výši 5.000.000,-Kč.“ informuje Ing. Jaroslav Hradil ze společnosti PROKONZULTA, a.s., která byla realizací dražby pověřena.

 

Budova byla kolaudována v roce 1983, v letech 1997 až 2000 došlo k její rekonstrukci a rekolaudaci. Rekonstrukce spočívala ve výměně a modernizaci technického a technologického zařízení budovy. Dnes je tedy nezávisle napojena na média a energie a je energeticky samostatná a soběstačná. Došlo k rekonstrukci zázemí (sociálního vybavení) a restaurace v 1 NP. Byly také namontovány nové výtahy, provedeny nové povrchové úpravy a osazeno nové osvětlení.

 

Vlastník budovy, společnost THEMOS, s.r.o., prochází právě insolvenčním řízením, pod vedením insolvenčního správce Mgr. Adama Sigmunda. Pro uspokojení pohledávek za podstatou je tato dražba, jako prostředek zpeněžení nemovitého majetku, realizována.

 

Zájemci o dražbu z řad případných kupců, či veřejnosti, se mohou na dražbu dostavit na adresu náměstí Míru 9 v Praze 2, ve čtvrtek 12. 5. 2016 před 11:00. Případní zájemci o účast na dražbě zmíněné nemovitosti musí složit výše uvedenou dražební jistotu nejpozději do okamžiku konání dražby a řídit se ostatními ustanoveními dražební vyhlášky, která je k dispozici u dražebníka, anebo na www stránkách dražebníka.

 

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup