Cesta ke zpeněžení majetku je rychlá a jednoduchá

 

Uvažujete o prodeji majetku formou veřejné dražby? Bojíte se komplikací, zdlouhavého vyřizování a papírování? Zbytečně - příprava dražby je jednoduchá, rychlá a většinu povinných náležitostí vyřídíme za vás. Přečtěte si následující článek, ve kterém Bc. Mgr. Josef Machů, dražebník a licitátor ze společnosti PROKONZULTA, a.s., upřesňuje proces přípravy dražby a přesvědčte se sami.

 

Veřejné dražby jsou přísně regulovány zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, aby byla zajištěna transparentnost a veřejná dostupnost všech informací. I přesto celá příprava i následně samotný dražební proces nejsou vůbec komplikované. Naopak - v případě, že se zájemci rozhodnou pro veřejnou dražbu, je podle Josefa Machů cesta ke zpeněžení majetku poměrně rychlá a jednoduchá.

 

„Ze začátku probíhá komunikace obvykle elektronickou formou. Cílem je zjistit o nemovitosti veškeré údaje – zda existuje posudek, zda je objekt užíván nebo obýván, jsou-li uzavřeny nájemní smlouvy apod. Většinou nám všechny tyto informace zájemci o dražbu sdělují již při oslovení na začátku komunikace, pokud tomu tak není, tak si v dalším kroku vše chybějící vyžádáme. Nejčastěji nám zapomínají zaslat aktuální fotografie nebo chybí znalecký posudek, jeho vyhotovení jsme však schopni po domluvě zajistit i sami,“ uvádí Josef Machů, dražebník a licitátor z dražební společnosti PROKONZULTA, a dále dodává, že kromě dokumentů a informací je potřeba také zajistit kontakt na odpovědnou osobu, která disponuje klíčem, aby objekt zpřístupnila znalci v případě vyhotovování posudku a především v termínech prohlídek, které jsou povinné ze zákona. „U nemovitostí jsou to prohlídky konkrétně dvě, v případě dražby movitého majetku je povinná pouze jedna prohlídka,“ dodává.

 

„Jakmile doladíme detaily spolupráce a jsou k dispozici veškeré podklady (někdy se třeba čeká na posudek) a pokud je celá akce odsouhlasena všemi zúčastněnými stranami, kterými jsou například věřitelé, insolvenční správce, soud a další dle okolností, již nic nebrání tomu, abychom rozjeli marketingovou propagaci a přípravu samotné dražby. V této fázi již pracujeme samostatně a žádná další intervence ze strany žadatele o dražbu již víceméně není nutná. Celý proces přípravy proto pro žadatele není vůbec náročný.“

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup