skip to main content

Hotel LEV Lovosice, okres Litoměřice

dražba

Areál bývalého hotelu Lev včetně vybavení v centru Lovosic, skládající se ze 3 částí – původní hotel, nová přístavba a wellness část s bazénem a saunou.

Podrobný popis

Předmětem dražby je soubor nemovitých a movitých věcí:

Soubor nemovitých věcí tvoří areál bývalého hotelu Lev v centru Lovosic, který se skládá ze 3 částí – původní hotel, nová přístavba a wellness část s bazénem a saunou.

Původní část hotelu (B) pochází zřejmě ze začátku 20. století a v šedesátých letech byla vystavěna do současné podoby. Dále v letech 2011 a 2012 byl hotel rozšířen o části A a C. Původní část, která byla rekonstruována je celkově podsklepená a má 3 nadzemní podlaží včetně obytného podkroví. Konstrukce je zděná, střecha je sedlová s vikýři, okna jsou plastová.

V objektu B se nachází lobby bar, restaurace, recepce, kuchyně se zázemím, technické místnosti a hotelové pokoje. Objekt je vybaven výtahem, technologií vzduchotechniky, vlastní kotelnou, hotelovou kuchyní, chladícími boxy, serverovnou a kancelářským zázemím. V části A z roku 2012 se nachází kongresová část a hotelové pokoje. Tato část je vybavena vlastní kotelnou s dvěma plynovými kotly zn. Viessmann a akumulační nádrží.

V části C je wellness zařízení - bazén, sauna, odpočívárna s masérnou a sprchy s WC. Hotel disponuje vlastním parkovištěm pro hotelové zákazníky, které má vjezd řešený přes automaticky ovládanou bránu. Jde o hotel v bezvadném stavu, který byl až cca do října roku 2022 v plném provozu.

Soubor movitých věcí tvoří vybavení hotelu LEV. Součástí je kompletní zařízení hotelové restaurace, kuchyně, hotelového coffe lounge baru, kongresového sálu, wellness centra a hotelových pokojů, přičemž podrobný popis je uveden ve znaleckém posudku č. 082/002/2023, zpracovaném znalcem Ing. Kurtem Postupkou, DiS. ze dne 4.5.2023.Katastrální/detailní popis

Předmětem zpeněžení je

  • pozemek p. č. 334/22 – ostatní plocha, evidovaná výměra 2 m2, způsob využití – jiná plocha
  • pozemek p. č. 334/30 – ostatní plocha, evidovaná výměra 9 m2, způsob využití – jiná plocha
  • pozemek p. č. 334/33 – ostatní plocha, evidovaná výměra 2 m2, způsob využití – jiná plocha
  • pozemek p. č. 334/35 – ostatní plocha, evidovaná výměra 17 m2, způsob využití – jiná plocha
  • pozemek p. č. 335 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1487 m2

Součástí je stavba: Lovosice, č.p. 3, ubyt.zař

Stavba stojí na pozemku p.č.:  335

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, obec Lovosice (okres Litoměřice), část obce Lovosice, katastrální území Lovosice na LV 1793.

a dále 

  • Seznam movitého majetku v hotelu LEV - Lovosice ve znaleckém posudku číslo: 082/002/2023.
Log

Kontaktní osoba

Klára Křížová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná
Typ Nemovité věci > Komerční
Číslo účtu 131-8470277/0100
Odhadní cena 51 487 096 Kč
Vyvolávací cena 51 487 096 Kč
Dražební jistota 3 000 000 Kč
Termín konání 12.12.2023 10:30:00
Předpokládaný konec 12.12.2023 11:30:00
Čas do zahájení 11 dnů 03:40:22
Aktuální datum 1.12.2023 6:49:37

Dokumenty


Aktuální nabídka

Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - NFA Holding, a.s. v likvidaci, IČ 24742635


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:00
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - Acquisition Capital a.s., IČ 24136069


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:15
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - Arca Investments v reštruktualizácii, a.s., IČ 35975041


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:30
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - EFIT Bohemia, a.s., IČ 04738985


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:45
Anglická aukce
...

Pohledávky nepřihlášené v insolvenčních řízeních, soubor pohledávek za - Arca Capital Bohemia, a.s., IČ 27110265 a KGI - Global Investments a.s. (dříve též Krupa Global Investments a.s.) IČ 05709466


Nejnižší podání: 1 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 11:00
Anglická aukce
...

Stavební pozemky Rosice u Brna, okres Brno-venkov


Nejnižší podání: 2 900 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 13:00
dražba
...

RD 4+1 v obci Čistá - Kůzová, k.ú. Nová Ves u Rakovníka


Nejnižší podání: 3 250 000 Kč
Termín konání: 5. 12. 2023, 09:00
Anglická aukce
...

Zemědělská usedlost v k.ú. Náchod u Tábora a pozemky Chotoviny, k.ú. Liderovice, okres Tábor


Nejnižší podání: 2 100 000 Kč
Termín konání: 7. 12. 2023, 10:00
přímý prodej
...

Areál Chudeřice u Bíliny, okres Teplice


pronájem
...

Pronájem parkovacího stání č. 421, ul. Sedláčkova, Brno - Líšeň


Uzavření nabídek: 8. 12. 2023, 17:00
přímý prodej
...

Pozemky 2713 m2, Prostějov


přímý prodej
...

Pozemky Brno-Horní Heršpice


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup