skip to main content

ND, RD 3+kk, Štítary na Moravě

dražba

ND, RD 3+kk s pozemky Štítary na Moravě, okres Znojmo | Podrobný popis

Předmětné nemovité věci se nachází v městysu Štítary poblíž Vranovské přehrady,  Z občanské vybavenosti je v obci mateřská škola a základní škola prvního stupně. Pro využití volného času je v obci sportovní hřiště. V obci je obchod se základním sortimentem.

Z technické vybavenosti je v obci zřízen mimo elektrickou rozvodnou síť také obecní vodovod, kanalizace a plynofikace obce.

Nemovitosti se nachází na okraji zastavěného území v blízkosti centra obce. Zástavbu v okolí tvoří obdobné rodinné domy. Nemovitosti jsou přístupné po místní zpevněné komunikaci, ze které je zbudován vjezd na pozemky, parkování je možné přímo na pozemcích v jednotném funkčním celku. 

Hromadnou dopravu v obci zajišťují autobusy meziměstských linek. Nejbližší zastávka autobusu je od nemovitých věcí vzdálena přibližně 150 m.

Předmětem dražby jsou pozemek, jehož součástí je rodinný dům č.p. 233 a pozemky parcelní číslo 254 a 825/7 užívané v jednotném funkčním celku s domem, včetně příslušenství. Jedná se o samostatně stojící rodinný dům, který je přízemní, nepodsklepený a je zastřešen sedlovou střechou, podkroví není využíváno.

Příslušenství stavby tvoří venkovní úpravy v běžném rozsahu a standardním provedení, dále pak hospodářská přístavba domu, dřevěný přístřešek, bazén a zemní sklep. Stavba a pozemky jsou ke dni ocenění znalcem užívány k trvalému bydlení nájemníky.

Pozemek parcelní číslo 253/1 je částečně zastavěn stavbou rodinného domu a vedlejšími stavbami, zbylá část pozemku je užívána jako nádvoří kolem domu. Pozemek parcelní číslo 254 je částečně zastavěn stavbou zemního sklepa a spolu s pozemkem parcelní číslo 825/7 je užíván jako zahrada za domem. Všechny inženýrské sítě v obci jsou přivedeny k hranici souboru pozemků. Celková plocha pozemků je dostatečná, tvar je úzkým pruhem, nemá však zásadní negativní vliv na jejich využití. Pozemky jsou mírně svažité s jižní orientací. 

Původní stavba domu byla dokončena před více než osmdesáti lety, přibližně před patnácti lety byl objekt výrazněji modernizován, v roce 2023 byla provedena modernizace vnitřního vybavení domu a části technických instalací.

Stavba je založena na betonových základových pásech, proložených kamenem, bez funkční izolace proti zemní vlhkosti. Konstrukční systém je stěnový, svislé konstrukce zděné z cihelného zdiva, tloušťka stěn 45 cm. Vodorovné konstrukce polospalné, trámové stropy s rovnými podhledy omítnutými na rákos, záklop na půdě dodatečně izolován. Konstrukci sedlové střechy tvoří dřevěný krov, střešní krytina skládaná, tvořená keramickými taškami. Klempířské konstrukce kompletní z plechu, střecha opatřena plechovými žlaby a svody, okna opatřena parapety z poplastovaného plechu. Bleskosvod není na stavbě instalován. Výplně otvorů tvoří plastová okna, zasklená izolačním dvojsklem. Vstupní dveře do objektu plastové, částečně prosklené. Vnitřní stěny a příčky jsou také zděné z cihelného zdiva. Vnitřní dveře v kovových zárubních, dveře plné i prosklené na bázi dřevních hmot. Povrchové úpravy stěn tvoří v interiéru štukové omítky, případně keramický obklad v běžném rozsahu v koupelně, kuchyni a prádelně. Povrchová úprava fasády cementová strukturovaná omítka. Nášlapné vrstvy podlah interiéru tvořeny PVC případně keramickou dlažbou.

Stavba je napojena na elektrickou energii, světelnou i motorovou, zdrojem pitné vody je obecní vodovod, splaškové vody svedeny do obecní kanalizace. Stavba je napojena na plyn, plynoměr je však ke dni ocenění demontován. Dům je vytápěn lokálně klimatizačními jednotkami, v obývacím pokoji instalovány kamna na tuhá paliva jako alternativní zdroj vytápění. Ohřev teplé užitkové vody zajištěn elektrickým bojlerem se zásobníkem, umístěným v prádelně.

Rodinný dům obdélníkového půdorysu je přístupný z nádvoří, přes přistavěnou verandu. Zádveří je také hlavní chodbou domu, ze které je přístupný obývací pokoj s kuchyňským koutem, samostatné WC, koupelna, prádelna a jeden průchozí pokoj. Na průchozí pokoj navazuje druhý pokoj, který se nachází už v přístavbě domu a je z něj přímo možný vstup na nádvoří. Do půdního prostoru je přístup přes venkovní schodiště z nádvoří u domu. Z hygienického zázemí se v domě nachází koupelna, vybavená umyvadlem a sprchovým koutem a samostatné WC. Kuchyně je vybavena moderní kuchyňskou linkou s elektrickým sporákem, troubou a dřezem.

Dům je celkově po rekonstrukci, která však nebyla zcela dokončena ani provedena komplexně. Objekt je ke dni ocenění znalcem možno užívat k trvalému bydlení bez závad.

Příslušenství rodinného domu č.p. 233 tvoří zpevněné plochy na nádvoří domu, tvořené betonovými dlaždicemi a část oplocení pozemků. Dále na dům navazuje zděná přístavba domu, sloužící jak kůlna s potenciální možností rozšíření obytné části domu, tak jak již byla jedna místnost upravena na obytný pokoj. Na přístavbu navazuje dřevěná pergola, na zahradě se dále nachází částečně zapuštěný kruhový bazén a zemní sklep. Všechny vedlejší stavby a venkovní úpravy, mimo dřevěné pergoly, jsou ve zhoršeném technickém stavu. 

Na pozemcích se nachází trvalé porosty, konkrétně se jedná o okrasné a ovocné stromy různých druhů a keře.Katastrální/detailní popis

- pozemek p. č. 253/1 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 447 m2, způsob ochrany – pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně

Součástí je stavba: Štítary, č.p. 233, rod.dům

Stavba stojí na pozemku p.č.: 253/1

- pozemek p. č. 254 – ostatní plocha, evidovaná výměra 141 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany – pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně

- pozemek p. č. 825/7 – ostatní plocha, evidovaná výměra 274 m2, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany – pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, obec Štítary, katastrální území Štítary na Moravě na LV 1143.Zástavní práva, závazky

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění kabelového vedení NN a pojistkové skříně dle ZPMZ č. 937

Oprávnění pro: EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno, RČ/IČO: 28085400

Povinnost k: Parcela: 253/1

Log

Kontaktní osoba

Jaroslav Hradil

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická nedobrovolná dražba
Typ Nemovité věci > Domy
Číslo účtu 131-1888460257/0100
Odhadní cena 1 870 000 Kč
Vyvolávací cena 1 600 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 10 000 Kč
Aktuální příhoz {{ currentBid }} Kč
Dražební jistota 300 000 Kč
Termín konání 27.6.2024 09:00:00
Předpokládaný konec 27.6.2024 10:00:00
Čas do zahájení 37 dnů 09:26:12
Aktuální datum 20.5.2024 23:33:47

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup