skip to main content

Stavební pozemek Moutnice, okres Brno-venkov

dražba

Podrobný popis

Pozemek p.č. 825/1 v k.ú. Moutnice je v dle katastru zapsaný jako zahrada. Pozemek je zařazen v územním plánu jako plocha bydlení venkovského typu. V místě je možné napojení staveb na elektrickou energii, vodovod, plyn a kanalizaci. Pozemek je rovinatý o rozloze 397 m2.Katastrální/detailní popis

- pozemek p.č. 825/1 – zahrada, evidovaná výměra 397 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Brno-venkov, pro obec a k.ú. Moutnice, na LV č. 933.Zástavní práva, závazky

Zástavní práva zapsaná v k.ú. Moutnice na LV 933.

Log

Kontaktní osoba

Josef Machů

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná
Stav vydraženo
Cena vydražení 1 950 000 Kč
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 450540514/2700
Odhadní cena 1 260 000 Kč
Vyvolávací cena 1 260 000 Kč
Dražební jistota 200 000 Kč
Termín konání 19.10.2022 11:00:00
Předpokládaný konec 19.10.2022 12:24:21
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 7.12.2023 11:40:31

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup