skip to main content

UPUŠTĚNO_Lázeňský & wellness hotel NIVA II a Koliba, Pozlovice, Luhačovice

dražba

Jedná se o lázeňský & wellness hotel NIVA, Pozlovice u Luhačovic včetně přilehlého objektu Koliby u Černého psa. Hotel má 56 pokojů a 110 lůžek. Oba objekty ve funkčním celku na vlastních pozemcích se nacházejí v klidné části nad místní přehradou. 

POZOR! OD DRAŽBY BYLO UPUŠTĚNO!

Podrobný popis

Jedná se o lázeňský & wellness hotel NIVA, Pozlovice u Luhačovic včetně přilehlého objektu Koliby u Černého psa. Hotel má 56 pokojů a 110 lůžek. Oba objekty ve funkčním celku na vlastních pozemcích se nacházejí v klidné části nad místní přehradou. Niva je moderní lázeňský & wellness hotel po celkové rekonstrukci, který nabízí široké spektrum služeb, dále přes 40 léčebných procedur a 15 wellness procedur. Návštěvníkům jsou k dispozici zcela nové pokoje, apartmány, jídelny, bary, salonky, společné prostory, konferenční místnost, luxusní wellness centrum a celá řada novinek. Hotel byl pořízen v roce 1997, následně byl po částech revitalizován. Největší modernizace a rozšíření kapacit byla uskutečněna v roce 2012. Objekt Koliby je situován vedle objektu NIVA II a byl kolaudován v roce 2001 a má jedno podzemní podlaží, jedno nadzemní a další dvě podlaží vestavěné do podkrovní části objektu.  V 1.PP. je klubovna s barem, vinný archív, kuchyně s příručním skladem, kotelna, schodiště, jídelní výtah a hygienické zařízení. V 1.NP. je hlavní vstup do objektu se zádveřím, restaurace s barem, šatna, schodiště, přípravna jídel a venkovní terasa.

Navrhovatel prohlašuje, že:

- předmět dražby je v současné době  užíván.

-  k předmětu dražby není uzavřena nájemní smlouva.

- na předmětu dražby neváznou žádné dluhy, zejména dluhy na příspěvcích na správu domu, které přechází na vydražitele.

- předmět dražby není dle ust. zákona č. 235/2004 Sb. předmětem daně z přidané hodnoty.Katastrální/detailní popis

 • pozemek p. č. St. 721/1 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1549 m2, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území

Součástí je stavba: Pozlovice, č.p. 336, obč.vyb.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 721/1

 • pozemek p. č. St. 837/1 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 183 m2

Součástí je stavba: Pozlovice, bez č.p./č.e., obč.vyb.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 837/1

 • pozemek p. č. 1411/2 – ostatní plocha, evidovaná výměra 2425 m2, způsob využití – sportoviště a rekreační plocha, způsob ochrany – nemovitá kulturní památka
 • pozemek p. č. 1411/5 – ostatní plocha, evidovaná výměra 1374 m2, způsob využití – sportoviště a rekreační plocha, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území
 • pozemek p. č. 1411/7 – ostatní plocha, evidovaná výměra 167 m2, způsob využití – ostatní komunikace, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území
 • pozemek p. č. 1411/8 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 498 m2, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území
 • pozemek p. č. 1411/9 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 44 m2, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území
 • pozemek p. č. 1411/10 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 564 m2, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území
 • pozemek p. č. 1411/12 – ostatní plocha, evidovaná výměra 509 m2, způsob využití – ostatní komunikace, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území
 • pozemek p. č. 1411/13 – ostatní plocha, evidovaná výměra 30 m2, způsob využití – ostatní komunikace, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území
 • pozemek p. č. 1411/14 – ostatní plocha, evidovaná výměra 284 m2, způsob využití – ostatní komunikace, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území
 • pozemek p. č. 1411/15 – ostatní plocha, evidovaná výměra 138 m2, způsob využití – ostatní komunikace, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území
 • pozemek p. č. 1411/16 – ostatní plocha, evidovaná výměra 108 m2, způsob využití – silnice, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území
 • pozemek p. č. 1411/30 – ostatní plocha, evidovaná výměra 175 m2, způsob využití – jiná plocha, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky, obec Pozlovice (okres Zlín), část obce Pozlovice, katastrální území Pozlovice na LV 1162.Zástavní práva, závazky

Zástavní právo smluvní - úvěr ve výši 20.000.000 Kč s příslušenstvím do 25.05.2020. Oprávnění pro Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., Jeruzalémská 964/4, Nové Město, 11000 Praha 1, RČ/IČO: 44848943. Povinnost k Parcela: St. 721/1, Parcela: 1411/10, Parcela: 1411/12, Parcela: 1411/13, Parcela: 1411/14, Parcela: 1411/16, Parcela: 1411/2, Parcela: 1411/8, Parcela: 1411/9 Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 09.06.2011. Právní účinky vkladu práva ke dni 01.07.2011 Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva pod zn. V-1167/2011-737.

Zástavní právo smluvní - k zajištění pohledávky ve výši 20.000.000 Kč s příslušenstvím - budoucí pohledávky do výše 32.000.000 Kč do 25.05.2023. Oprávnění pro Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., Jeruzalémská 964/4, Nové Město, 11000 Praha 1, RČ/IČO: 44848943. Povinnost k Parcela: St. 721/1, Parcela: 1411/10, Parcela: 1411/12, Parcela: 1411/13, Parcela: 1411/14, Parcela: 1411/16, Parcela: 1411/2, Parcela: 1411/8, Parcela: 1411/9 Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 27.12.2013. Právní účinky vkladu práva ke dni 30.12.2013. Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva pod zn. V-2538/2013-737.

Zástavní právo smluvní k zajištění dluhů: - budoucí na splacení jistiny ve výši 3.000.000 Kč s příslušenstvím ze smlouvy o úvěru č. 99023465730, konečná splatnost 31.05.2024 - budoucí vzniklé z bezdůvodného obohacení v případě neplatnosti smluv do celkové výše 3.000.000 Kč, vzniklé do 30.11.2024 - budoucí z titulu náhrady škody a na uhrazení smluvních pokut do celkové výše 300.000 Kč, vzniklé do 30.11.2024. Oprávnění pro Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 11000 Praha 1, RČ/IČO: 45317054. Povinnost k Parcela: St. 837/1 Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. reg. č. 10000729003 ze dne 18.06.2019. Právní účinky zápisu k okamžiku 18.06.2019 Pořadí k 18.06.2019 14:31 pod zn. V-1582/2019-737.

Související zápisy. Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. reg. č. 10000729003 ze dne 18.06.2019. Právní účinky zápisu k okamžiku 18.06.2019 14:31:12. Zápis proveden dne 10.07.2019; uloženo na prac. Valašské Klobouky V-1582/2019-737. Související zápisy Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. reg. č. 10000729003 ze dne 18.06.2019. Právní účinky zápisu k okamžiku 18.06.2019 14:31:12. Zápis proveden dne 10.07.2019; uloženo na prac. Valašské Klobouky V-1582/2019-737.

Související zápisy. Závazek zástavního věřitele nepožádat o výmaz zástav. práva Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. reg. č. 10000729003 ze dne 18.06.2019. Právní účinky zápisu k okamžiku 18.06.2019 14:31:12. Zápis proveden dne 10.07.2019; uloženo na prac. Valašské Klobouky  pod zn. V-1582/2019-737.

Zástavní právo smluvní k zajištění dluhů: - budoucí na splacení jistiny úvěru ve výši 3.000.000 Kč ze smlouvy o revolvingovém úvěru reg.č. 0099024793340, řádná konečná splatnost 26.12.2020 - budoucí dluhy ze smluv o úvěru, doba vzniku do 31.01.2025, celková výše jistiny úvěru 5.000.000 Kč - budoucí dluhy vzniklé z bezdůvodného obohacení v případě neplatnosti uvedených smluv, vzniklé do 31.07.2025, celková výše jistiny dluhů 8.000.000 Kč - budoucí na náhrady škody, na uhrazení smluvních pokut do celkové výše 800.000 Kč, vzniklé do 31.07.2025. Oprávnění pro Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 11000 Praha 1, RČ/IČO: 45317054 Povinnost k Parcela: St. 837/1 Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. reg. č. 10000750308 ze dne 07.01.2020. Právní účinky zápisu k okamžiku 08.01.2020 08:01:20. Zápis proveden dne 30.01.2020; uloženo na prac. Valašské Klobouky Pořadí k 08.01.2020 08:01 pod zn. V-23/2020-737.

Související zápisy Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh V-23/2020-737 Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. reg. č. 10000750308 ze dne 07.01.2020. Právní účinky zápisu k okamžiku 08.01.2020 08:01:20. Zápis proveden dne 30.01.2020; uloženo na prac. Valašské Klobouky V-23/2020-737.

Související zápisy Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. reg. č. 10000750308 ze dne 07.01.2020. Právní účinky zápisu k okamžiku 08.01.2020 08:01:20. Zápis proveden dne 30.01.2020; uloženo na prac. Valašské Klobouky V-23/2020-737.

Závazek zástavního věřitele nepožádat o výmaz zástav. práva Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. reg. č. 10000750308 ze dne 07.01.2020. Právní účinky zápisu k okamžiku 08.01.2020 08:01:20. Zápis proveden dne 30.01.2020; uloženo na prac. Valašské Klobouky V-23/2020-737.

Zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky: - existující ke splacení jistiny úvěru do výše 7.000.000 Kč a příslušenství a smluvních pokut z poskytnutého úvěru dle Smlouvy o úvěru -budoucí určená druhem a dobou vzniku, k zajištění budoucích pohledávek ze Smlouvy o úvěru a pohledávek ze sjednaných smluvních pokut dle čl. III Smlouvy o úvěru, až do výše 14.000.000 Kč, které mohou vznikat do 31.12.2030 -   budoucí dle čl. V. Zástavní smlouvy určená druhem a dobou vzniku, na vrácení prostředků poskytnutých dle Smlouvy o úvěru, jako pohledávky z bezdůvodného obohacení, která může vznikat do 31.12.2030 až do výše 14.000.000 Kč. Oprávnění pro Vanková Iveta Ing., č.p. 176, 66405 Velatice. Povinnost k Parcela: St. 721/1, Parcela: 1411/10, Parcela: 1411/12, Parcela: 1411/13, Parcela: 1411/14, Parcela: 1411/15, Parcela: 1411/16, Parcela: 1411/2, Parcela: 1411/5, Parcela: 1411/7, Parcela: 1411/8, Parcela: 1411/9. Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 14.06.2021. Právní účinky zápisu k okamžiku 14.06.2021 14:43:42. Zápis proveden dne 27.07.2021; uloženo na prac. Valašské Klobouky Pořadí k 14.06.2021 14:43 zapsáno pod zn. V-1961/2021-737.

Související zápisy. Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh. Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 14.06.2021. Právní účinky zápisu k okamžiku 14.06.2021 14:43:42. Zápis proveden dne 27.07.2021; uloženo na prac. Valašské Klobouky pod zn. V-1961/2021-737.

Související zápisy. Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého. Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 14.06.2021. Právní účinky zápisu k okamžiku 14.06.2021 14:43:42. Zápis proveden dne 27.07.2021; uloženo na prac. Valašské Klobouky pod zn. V-1961/2021-737

Navrhovatel prohlašuje, že za předpokladu, že dojde k vydražení předmětu dražby alespoň za částku ve výši stanoveného nejnižšího podání a současně doplacení ceny dosažené vydražením ze strany vydražitele na účet dražebníka, bude ze strany věřitelů zajištěno vzdání se svých zástavních práv specifikovaných výše, a to nejpozději do 30 dnů po doplacení a v téže lhůtě pošle prohlášení o zániku těchto zástavních práv.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Klára Odehnalová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná
Typ Nemovité věci > Komerční
Číslo účtu 450540434/2700
Odhadní cena 69 000 000 Kč
Vyvolávací cena 46 000 000 Kč
Dražební jistota 3 000 000 Kč
Termín konání 24.11.2021 10:30:00
Předpokládaný konec 24.11.2021 11:30:00
Stav upuštěno
Aktuální datum 28.5.2022 10:06:29

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup