skip to main content

upuštěno - malý akumulátor GILDEMEISTER CellCube FB 30-130 kW

dražba

Podrobný popis

Předmětem nedobrovolné dražby je věc movitá - akumulátor GILDEMEISTER CellCube FB 30-130 kW.

Úložný energetický systém CellCube zajišťuje inteligentní napájení. Je milníkem v historii hospodaření s obnovitelnými zdroji energie. Ať už v kombinaci s fotovoltaickou či větrnou elektrárnou, bioplynovým generátorem, nebo v paralelním provozu distribuční soustavy zajišťuje nepřetržité napájení. Poskytuje dodávky energie bez emisí, účinně, bezpečně a nezávisle na povětrnostních podmínkách, teplotě nebo stabilitě sítě. Poskytuje velké energetické rezervy ke krytí výpadku napájení nebo mezního zatížení v době špičky. Ať už v kombinaci s fotovoltaickými systémy, větrnými elektrárnami, naftou, plynem nebo bioplynovými generátory pracujícími paralelně k veřejné síti.
Baterie CellCube funguje na principu vyspělé technologie Vanad Redox Battery (VRB). Výhodou této technologie je možnost mnohonásobného opakování cyklů nabití – vybití, a proto životnost těchto baterií dosahuje nejméně 20 let. Výrobce uvádí, že počet plných cyklů (tedy 0 až 100 %) garantuje nejméně 20 000, cyklů v nižším rozsahu mohou být statisíce. Mezi další výhody pak může patřit vysoká stálost uložené energie (za rok pokles o max. 2 %), velká kapacita a 100% zachování kapacity a výkonu v čase. Baterie CellCube je základem celého úložného systému, je založena na unikátních vlastnostech vanadium redox elektrolytu, který při průtoku kolem nano membrány uvolňuje uloženou elektrickou energii. Modulární systém umožňuje uložení prakticky neomezeného množství energie na libovolně krátkou i velmi dlouhou dobu (až roky).

Předmětem prodeje je vandanredoxová průtočná baterie, jež slouží k akumulaci elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů v zařízeních, které tvoří součást technologického parku – Energeticky efektivní budovy. Jedná se v první řadě o fotovoltaickou elektrárnu, jejíž panely jsou umístěny na střeše budovy a současně tvoří funkční solární fasádní plně integrovaný systém, bez jakýchkoliv viditelných připojení, a dále o větrnou elektrárnu, zařízení vyrábějící elektrickou energii pomocí energie větru. Energie vyrobená v obou systémech je akumulována v baterii a následně využita v rámci energetické bilance budovy.

Akumulátor byl instalován a uveden do provozu v rámci výstavby technologického parku v roce 2015. Baterie CellCube 30-130 kW byla po své instalaci v činnosti 2 měsíce a poté přepnuta do pohotovostního režimu, je tedy připojena do sítě, ale není využívána. Životnost akumulátoru udávaná výrobcem je minimálně 20 let. V rámci provozu je nutné provést regeneraci elektrolytu baterie po 10 letech.Katastrální/detailní popis

Pozor, od dražby bylo upuštěno!

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Klára Křížová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická nedobrovolná dražba
Typ Movité věci > Vozidlo
Odhadní cena 3 924 000 Kč
Vyvolávací cena 2 500 000 Kč
Dražební jistota 500 000 Kč
Termín konání 24.8.2017 09:00:00
Předpokládaný konec 24.8.2017 10:00:00
Stav upuštěno
Aktuální datum 28.5.2023 2:50:10

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup