Dražební trh v loňském roce poklesl téměř o 6%

 

Trh veřejných dražeb v České republice zaznamenává klesající trend. V roce 2013 byl celkový finanční objem dosažený vydražením majetku téměř o 6% nižší než v roce 2012. Konkrétně byl vloni vydražen majetek v celkovém objemu 2 835 560 678 Kč, v roce 2012 však celkový finanční objem činil 3 015 471 576 Kč. Klesl i počet dražebníků. Z původních 183 jich loni na českém trhu figurovalo jen 166.

 

Jedničkou na trhu v oblasti veřejných dražeb za rok 2013 se stala brněnská společnost PROKONZULTA, která vydražila majetek v celkové hodnotě 466 946 501 Kč. V pořadí druhá společnost Naxos vydražila majetek v objemu téměř o 100 milionů menším, konkrétně 369 265 000 Kč. Ještě v roce 2012 přitom společnost Naxos byla na vrcholu žebříčku s celkovým finančním objemem v hodnotě 532 090 000 Kč. Konec roku 2013 byl navíc ve znamení krachu jednoho z větších dražebníků společnosti CLANROY.

 

Při porovnání celkového počtu uskutečněných dražeb je zmíněná PROKONZULTA až na druhém místě s 220ti uskutečněnými dražbami. O více jak 160 dražeb ji předstihla společnost EURODRAŽBY.CZ, která se ovšem dle vydraženého objemu majetku umístila až na pátém místě. Tato čísla demonstrují fakt, že PROKONZULTA se kromě dražeb menších rodinných domů a pozemků zabývá také dražbami velkých podniků či rozlehlých nemovitostí, jejichž vydražená cena mnohdy přesahuje i 100 miliónů Kč.

 

Na poli veřejných dražeb a výběrových řízení se často vyskytují velmi hodnotné a zajímavé objekty. V únoru se například uskuteční mediálně diskutované výběrové řízení zkrachovalých lázní Velichovky, jehož organizaci má na starost Markéta Kroupová ze společnosti PROKONZULTA. Dle znaleckého posudku je odhadní cena celého areálu Velichovek více než 110 mil. korun. Pro případné zájemce upřesňuje paní Kroupová podmínky tohoto výběrového řízení: „Obecně půjde o výběrové řízení, nikoliv o dražbu, a tedy je možné nabídnout cenu podle vlastního uvážení. Doporučuje se začínat na 50 milionech korun, přičemž pět milionů bude vratná kauce. Následným hodnotícím kritériem pak bude nejvyšší řádně nabídnutá cena.

Pro více informací kontaktujte Markétu Kroupovou, tel. 603 861 666, email kroupova@prokonzulta.cz.

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup