Elektronické dražby i aukce jsou na vzestupu

 

Od 1.1.2013, kdy vstoupila v platnost novela zákona o veřejných dražbách, která umožňuje veřejné dražby pořádat i elektronicky, jejich počet a obliba neustále roste. V roce 2013 tvořily elektronické dražby pouze 1,4% z celkového počtu realizovaných dražeb společností Prokonzulta. O rok později už to bylo 6,5%  a za první čtvrtletí roku 2015 již tvořily 7,3%. Do budoucna i nadále očekáváme jejich stále vzrůstající počet.

 

Online dražba přitahuje účastníky díky rychlosti, transparentnosti a také pohodlí. Za dražbou již není nutné dojíždět, ale je možné se účastnit i takové dražby, která by jinak proběhla třeba na druhém konci republiky. Výrazný finanční efekt přináší také pro zadavatele dražby. Těm díky  online podobě odpadá celá řada nákladů na objednání dražební místnosti, dražebníka atd.

 

Zajímavou alternativou k elektronickým dražbám jsou elektronické aukce, při kterých prodej probíhá rovněž formou licitace a jejichž obliba také stále více roste. Rozdíl oproti elektronické dražbě je ten, že příklepem licitátora nedojde ke změně vlastnického práva, jako je tomu v případě dražby, ale tímto překlepem je určen vítěz aukce, který až následně za podmínek aukčního řádu a aukční vyhlášky uzavírá kupní smlouvu s navrhovatelem aukce, tedy prodávajícím.

 

V elektronické aukci je v současné době možné pořídit téměř cokoliv. Od rodinného domu či bytu, přes osobní a nákladní automobil, až po stroje a strojní zařízení. Velmi zajímavou elektronickou aukcí, která se uskuteční v nejbližší době, je například dražba motelu s restaurací a provozovnou v obci Míšovice. Nemovitost je situována v centru Míšovic, při hlavní průjezdné komunikaci Znojmo - Moravský Krumlov. Díky tomu motel nabízí velký ekonomický potenciál a je vhodný pro uskutečnění celé řady podnikatelských záměrů.

 

Elektronická aukce zmíněného motelu v Míšovicích se uskuteční 14. dubna a přihlásit se je možné na www.prokonzulta.cz. Vyvolávací cena byla stanovena ve výši 3,9 mil. Kč a aukční jistota činí 300 tis. Kč. Jediným hodnotícím kritériem je nejvyšší řádně a včas nabídnutá kupní cena.

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup