Elektronické dražby přináší výhody kupujícímu i prodávajícímu

 

Dražby movitého i nemovitého majetku již nemusejí vyžadovat bezpodmínečně osobní účast. S platností od 1.1. 2013 je lze totiž díky novele zákona o veřejných dražbách pořádat i elektronicky. Díky online systému společnosti Prokonzulta, a.s. je tak možné se dražeb účastnit z pohodlí domova.

 

Společnost Prokonzulta provozuje stránky www.online-drazby.cz, díky kterým je možné se účastnit nejrůznějších aukcí, dražeb a výběrových řízení, či naopak tyto události zde zadávat. Na uvedených webových stránkách se může registrovat kdokoliv – jak fyzická, tak právnická osoba.  „Po vyplnění všech základních údajů a jejich odeslání na server zasíláme uživateli prostřednictvím e-mailu smlouvu. Tu je třeba vytisknout, podepsat a odeslat do sídla naší společnosti. Zpátky jsou mu pak zaslány přihlašovací údaje ke stránkám,“ uvádí Pavel Mikulenka, tiskový mluvčí společnosti.

 

Účastník aukce si může po přihlášení vybírat na webových stránkách www.online-drazby.cz z nejrůznějších aukcí, či dražeb a výběrových řízení. U každé události jsou uvedeny veškeré podrobnosti, tedy popis předmětu aukce, vyvolávací cena, výše minimálního příhozu, vyhlašovatel, organizátor atd. Připojeny jsou také nejrůznější dokumenty, např. fotografie předmětu dražby, či třeba znalecký posudek, či odhad ceny. Dále jsou představeny podmínky, za kterých je možné se dražby zúčastnit. „Díky našemu systému zjistí uživatelé veškeré dostupné informace o dražbě, a to aniž by musel kamkoliv dojíždět,“ vysvětluje Pavel Mikulenka. Pakliže dražba vyžaduje kauci, je uvedeno kam ji složit. K dražbě je možné přistoupit pouze tehdy, pokud účastník splní všechny zadané povinnosti.

 

Pokud se chce uživatel dražby účastnit, je třeba se v uvedený čas přihlásit do systému a poté začít přihazovat. „Celý systém nabízí velmi snadné ovládání a hlavně možnost dražit z odkudkoliv,“ představuje systém Pavel Mikulenka ze společnosti Prokonzulta a pokračuje: „Nový zákon o elektronických dražbách jsme uvítali nejenom my, ale hlavně naši zákazníci. Pořádání dražeb výrazně zlevňuje a usnadňuje.“ Po skončení aukce je vítěz informován e-mailem a je mu sděleno, jak zaplatit a převzít si předmět dražby. Takto lze dražit prakticky cokoliv, včetně nemovitostí.

 

Online dražba přitahuje účastníky díky rychlosti, transparentnosti a také pohodlnosti. Za dražbou již není nutné dojíždět, ale je možné se účastnit i takové dražby, která by jinak proběhla třeba na druhém konci republiky. Výrazný finanční efekt přináší také pro vyhlašovatele dražby či aukce. Tomu tak odpadává celá řada nákladů na objednání dražební místnosti, dražebníka atd.

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup