Novorenesanční klenot Oltyně jde do dražby

 

Zámek Oltyně postavený kolem roku 1840 nacházející se nedaleko obce Oltyně u Tábora pravděpodobně nalezne nového majitele 18. 5. 2016 v 11:50 během dražby, kterou organizuje dražební společnost PROKONZULTA, a.s. Dražit se bude v Národním domě na Vinohradech.

 

Zámek s odhadní cenou 29.000.000,- Kč bude v dražbě zájemcům nabízen za vyvolávací cenu 9.900.000,- Kč. Zájemci o nemovitost si ji mou osobně prohlédnout na prohlídkách ve dnech 21. 4. v 10:00, 26. 4. ve 14:00 a 4. 5. v 16:00.  Příslušenstvím zámku jsou rozsáhlé pozemky, 300 let starý anglický park, budova hájovny a bývalého špejcharu. Zadavatelem dražby je insolvenční správce Ing. Jan Zachariáš, jelikož jde o majetek dlužníka, který je již od roku 2012 v úpadku.

 

Zámek Oltyně je krásný novorenesanční zámek, umístěný v anglickém parku a lese s bujnou vegetací. Atmosféru zámeckého panství utvářejí mohutné stromy, některé až 300 let staré. Původní obdélníková budova byla z části dřevěná, později bylo přistavěno pravé křídlo. Sňatkem Anny Fellner z Feldeggu s Janem Křižíkem (synem vynálezce Ing. Františka Křižíka) přešel zámek do držení rodu Křižíků. Ve 20. století se pak zámek stal školou – dívčí kolejí a po druhé světové válce, v březnu roku 1953 zde byla otevřena léčebna TBC a respiračních nemocí a později LDN. Po revoluci se v restituci zámek vrátil opět do rukou potomka vynálezce Křižíka, Čechoameričana Jiřího Bárty.

 

„Novorenezanční zámek není památkově chráněn a ani nebyl podán návrh na zařazení na seznam památkově chráněných nemovitostí. V praxi to znamená, že zámek může být přestavěn, či upraven podle přání vlastníka. Výhodou nezapsání zámku na seznam kulturních památek je větší ochota bankovních institucí při poskytování úvěrů zajištěných těmito nemovitostmi. Například i hypotéky pro fyzickou osobu.“ sdělil Konkursním novinám zástupce věřitelů.

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup