Ohlédnutí za rokem 2014

 

Rok 2014 je sice již minulostí, ale je dobré si alespoň ve zkratce připomenout některé velké dražby či výběrová řízení, které jsme v loňském roce realizovali.

 

Velmi mediálně diskutovaný byl hned ze začátku roku prodej zkrachovalého lázeňského areálu Velichovky s odhadní cenou přes 110 mil. Kč. Prodej Velichovek probíhal pomocí veřejného výběrového řízení, jehož organizaci jsme měli na starost. To se uskutečnilo 20. února a přihlásili se do něj 2 zájemci. Nejvyšší cenu navrhla společnost Karsit Holding, která se tak i díky nám stala novým majitelem rozlehlého lázeňského komplexu.

 

Na jaře jsme pak dražili hned 2 areály bývalých textilních firem, které zkrachovaly, jelikož nedokázaly dlouhodobě konkurovat levné asijské produkci. Větší a známější z nich, Seba T na Tanvaldsku, která v minulosti zaměstnávala více jak 1200 pracovníků a polovinu své produkce dokonce vyvážela do zahraničí, se nakonec podařila vydražit za téměř 5 mil. Kč.

 

10. června byl předmětem dražby objekt WIND POINT, situovaný v centru Brna a využívaný jako soukromé studentské koleje. WIND POINT disponuje mnoha místnostmi a pokoji s celkovou kapacitou čítající více jak 140 lůžek. I díky tomu byl velkým lákadlem pro investory. Svědčí o tom i konečná cena vydražení, která přesáhla 25 mil. Kč, vyvolávací cena však začínala již na necelých 15ti mil. Kč.

 

Mezi nejvýraznější dražby loňského roku se právem řadí celá série dražeb nebytových prostor v historickém domě U Čtyř mamlasů v srdci Brna, kterou jsme organizovali 18. září. Díky své lukrativní poloze na Náměstí Svobody, ale i celkové hodnotě všech prostor, se jednalo o velmi mimořádnou dražbu, která zajímala média i širokou veřejnost. Nejvíce diskutovaná byla především dražba cukrárny, která byla nakonec vydražena za více jak trojnásobek své vyvolávací ceny. Včetně cukrárny byl vydražen majetek za více než 130 mil. Kč. Dražba nebytových prostor však nebyla jedinou veřejnou dražbou v tomto domě. Během podzimu se zde dražily i byty a více jak 10 jich do dražby putuje i letos. Není třeba dodávat, že i o ně očekáváme velký zájem.

 

Konec roku se nesl ve znamení příprav dobrovolné dražby architektonicky jedinečné budovy SONO Centra Brno, která opět poutala velikou pozornost, a to především díky své hodnotě, která byla znalcem stanovena na 450 mil. Kč. V budově je v současné době provozován úspěšný hudební klub, restaurace a hotel a součástí dražby bylo i kompletní vybavení a předání veškerých obchodních kontaktů a know-how. I když byla dražba na poslední chvíli odvolána ze strany navrhovatele dražby, považujeme ji za úspěch, jelikož přinesla to, co se od dražby očekává – potencionální zájemce, kteří v současné době jednají s majitelem již přímo.

 

To byl jen malý výčet z celkových 329ti dražeb, které jsme v loňském roce zrealizovali. I tyto zmíněné dražby přispěly k tomu, že se společnost PROKONZULTA, a.s. opět s přehledem stala jedničkou na českém dražebním trhu s celkovým finančním objemem dosaženým vydražením přesahujícím 573 mil. Kč. Nezbývá než doufat, že se nám v letošním roce bude dařit minimálně stejně dobře.

 

Na závěr je dobré také zmínit, že kromě organizování dražeb a výběrových řízení se rádi podílíme i na dobročinné činnosti. V loňském roce jsme například spolupracovali s Nadačním fondem Šťastná hvězda, v předchozích letech pak s fondem dětské onkologie Krtek, s občanským sdružení ADRA a s mnoha dalšími, většími i menšími, subjekty. V podpoře těch, kteří to potřebují, budeme pokračovat i nadále.

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup