skip to main content

Areál Chudeřice u Bíliny, okres Teplice

přímý prodej

Areál Chudeřice u Bíliny, okres Teplice | Podrobný popis

Komerční areál  se nachází v Bílině – Chudeřicích. Jedná se o soubor komerčních staveb dříve využívaných jako prodej a servis malých nákladních vozidel typu Multicar. Oplocený areál se skládá z výrobní haly (opravárenské dílny), skladových objektů, objektů garáží a administrativní budovy. Obslužné a odstavné plochy zpevněné převážně betonovými panely. Na pozemku je nevyužívaná skladová budova a plechové garáže. Areál je umístěn mezi uhelnou elektrárnou ČEZ - Ledvice a průmyslovým objektem ke zpracování uhlí Severočeských dolů. Zastavěná plocha činí 1141 m2, užitná plocha činí 2096 m2, plocha pozemku činí 6141m2.


Sítě: elektřina 230V a 400V, vodovod, kanalizace

Vytápění: centrální kotelny na TP, lokální kamna, závěsné radiátory

Ohřev vody: bojlery


Popis staveb: 

stavba na parc. č. 198/21 – předpoklad sklad PHM nebo jiné

stavba na parc. č. 198/25 – opravárenská hala

stavba na parc. č. 198/69 – řadové garáže

stavba na parc. č. 198/70 – býv. příjem zakázek, kancelář sklad ND

stavba na parc. č. 198/83 – administrativní budova, showroom

stavba na parc. č. 198/84 – garáž / sklad, administrativní budova


Lokalita:

Areál je situovaný na severním okraji obce Bílina, charakter okolí odpovídá průmyslové oblasti. V obci je kompletní občanská vybavenost. Dostupnost obchodů v obci je úplná - vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody. V místě jsou dostupné základní a střední školy včetně specializovaných zařízení, v obci je kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení a sportovního vyžití. V obci kompletní soustava úřadů a pošta.Katastrální/detailní popis

- pozemek p. č. 198/21 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 192 m2

Součástí je stavba: bez č.p./č.e., jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.: 198/21,

- pozemek p. č. 198/25 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1142 m2

Součástí je stavba: bez č.p./č.e., jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.: 198/25,

- pozemek p. č. 198/62 – ostatní plocha, evidovaná výměra 170 m2, způsob využití – manipulační plocha

- pozemek p. č. 198/63 – ostatní plocha, evidovaná výměra 866 m2, způsob využití – manipulační plocha

- pozemek p. č. 198/64 – ostatní plocha, evidovaná výměra 2287 m2, způsob využití – manipulační plocha

- pozemek p. č. 198/69 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 198 m2

Součástí je stavba: bez č.p./č.e., garáž

Stavba stojí na pozemku p.č.: 198/69,

- pozemek p. č. 198/70 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 251 m2

Součástí je stavba: bez č.p./č.e., jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.: 198/70,

- pozemek p. č. 198/83 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 232 m2

Součástí je stavba: Chudeřice, č.p. 155, adminis.

Stavba stojí na pozemku p.č.: 198/83,

- pozemek p. č. 198/84 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 170 m2

Součástí je stavba: bez č.p./č.e., víceúčel

Stavba stojí na pozemku p.č.: 198/84,

- pozemek p. č. 198/85 – ostatní plocha, evidovaná výměra 44 m2, způsob využití – manipulační plocha

- pozemek p. č. 198/100 – ostatní plocha, evidovaná výměra 375 m2, způsob využití – manipulační plocha

- pozemek p. č. 198/102 – ostatní plocha, evidovaná výměra 214 m2, způsob využití – manipulační plocha

 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, obec Bílina, katastrální území Chudeřice u Bíliny na LV 3139.Zástavní práva, závazky

Věcné břemeno (podle listiny) služebnost umístit, zřídit, provozovat, udržovat, opravovat inženýrskou síť, provádět na ní úpravy a rekonstrukce, zřídit, mít, opravovat, udržovat a likvidovat obslužné zařízení, klestit a odstraňovat stromoví a jiné porosty a za těmito účely na nemovitost vstupovat a vjíždět ( GP 454-12228/2012 pro vyznačení věcného břemene). Oprávnění pro: Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 53001 Chomutov, IČO: 49901982, povinnost k: Parcela: 198/100, 198/62, 198/63, vše zapsáno pod zn. V-1464/2014-509.


Log

Kontaktní osoba

Alice Nováková

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje přímý prodej
Stav prodáno
Typ Nemovité věci > Komerční
Číslo účtu 123-9856390297/0100
Minimální cena 12 500 000 Kč
Kauce 1 000 000 Kč
Aktuální datum 28.2.2024 12:47:34

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup