skip to main content

Kulturní dům Dubňany, okres Hodonín

přímý prodej

Kulturní dům Dubňany, okres Hodonín | Podrobný popis

Předmětem prodeje je budova bývalého kina Olymp, která se nachází v obci Dubňany cca 12 km od Hodonína. Objekt se nachází v části zastavěného území města Dubňany a dle územního plánu obce, spadá do ploch občasnkého vybavení - OK, hlavní využití: občasnká vybavenost komerčního charakteru, nevýrobní služby. Nyní je objekt Olymp Dubňany dlouhodbě pronajatý. Dříve sloužil pro provoz kina, disco, dětské herny, zázemí pro sport, obchod.

Budova je částečně prostá oken, v hlavní části je osazena plastovými okny, vstupní dveře plastové. Střecha krytá plechem.

Interiér budoovy je členitý, v minulosti byla část kaskádovitého hlediště vyrovnána pomocí ocelové konstrukce, současné plochy jsou využívány jako sklady. 


Pozemky celkem: 1 440 m2, z toho zastavěná plocha: 861 m2

Sítě: elektro, obecní vodovod, veřejná kanalizace, plynovod, ohřev vody - plynové kotle Junkers 

Přístup: bezproblémový po obecní komunikaci

Parkování: možné přímo před budovou, na obecním pozemku 

Doporučujeme osobní prohlídku.Katastrální/detailní popis

Předmětem prodeje je

  • pozemek p. č. 2230/2 – ostatní plocha, evidovaná výměra 126 m2, způsob využití – jiná plocha
  • pozemek p. č. 2231 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 861 m2

Součástí je stavba: Dubňany, č.p. 107, obč.vyb.

Stavba stojí na pozemku p.č.:  2231

  • pozemek p. č. 2232/4 – ostatní plocha, evidovaná výměra 53 m2, způsob využití – jiná plocha
  • pozemek p. č. 2232/5 – ostatní plocha, evidovaná výměra 400 m2, způsob využití – jiná plocha

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, obec Dubňany (okres Hodonín), část obce Dubňany, katastrální území Dubňany na LV 5469.Zástavní práva, závazky

Zástavní právo smluvníPopis: k zajištění existující pohledávky na úhradu jistiny úvěru ve výši 24.000.000Kč a příslušenství a k zajištění budoucí pohledávky až do výše 25.200.000Kč, které budou vznikat do 31.12.2014. Oprávněný subjekt: PANARA s.r.o. 25575783. Povinná nemovitost: parcela č. 2231, parcela č. 2230/2, parcela č. 2232/5, parcela č. 2232/4. Listiny: Název: Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 01.07.2013. Právní účinky vkladu práva ke dni 01.07.2013. Číslo: V-3346/2013-706. Název: Souhlasné prohlášení o změně osoby zástavního věřitele postoupením pohledávky k č.j. V-371/2013-706, V-3346/2013-706, V-11908/2014-706, V-8381/2017-706, V-5672/2020-706 ze dne 02.06.2023. Právní účinky zápisu k okamžiku 27.06.2023 12:20:39. Zápis proveden dne 19.07.2023. Číslo: V-4011/2023-706.


Zástavní právo smluvní. Popis: k zajištění existující pohledávky na úhradu jistiny úvěru ve výši 24.000.000Kč, a příslušenství a k zajištění budoucí pohledávky až do výše 25.200.000Kč, které budou vznikat do 30.6.2013. Popis: k zajištění existující pohledávky na úhradu jistiny úvěru ve výši 24.000.000Kč, a příslušenství a k zajištění budoucí pohledávky až do výše 25.200.000Kč, které budou vznikat do 30.6.2013. Oprávněný subjekt: PANARA s.r.o. 25575783. Povinná nemovitost: parcela č. 2231. Listiny: Název: Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 31.01.2013. Právní účinky vkladu práva ke dni 31.01.2013. Číslo: V-371/2013-706 Název: Souhlasné prohlášení o změně osoby zástavního věřitele postoupením pohledávky k č.j. V-371/2013-706, V-3346/2013-706, V-11908/2014-706, V-8381/2017-706, V-5672/2020-706 ze dne 02.06.2023. Právní účinky zápisu k okamžiku 27.06.2023 12:20:39. Zápis proveden dne 19.07.2023. Číslo: V-4011/2023-706

Zástavní právo smluvní. Popis: k zajištění pohledávky: Budoucí - určená druhem a dobou vzniku, dluhy specifikované ve Smlouvě o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. NDP/43/NCKTK/01/27643549 vzniklé na základě Smlouvy o kontokorentním úvěru reg. č. NDP/01/CKTK/01/27643549, které budou vznikat do 31.12.2020, až do celkové výše jistin všech zajištěných dluhů 25.200.000,- CZK Oprávněný subjekt: PANARA s.r.o. 25575783. Povinná nemovitost: parcela č. 2231, parcela č. 2232/4, parcela č. 2230/2, parcela č. 2232/5. Listiny: Název: Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení a zatížení ze dne 12.12.2014. Právní účinky zápisu k okamžiku 15.12.2014 15:54:47. Zápis proveden dne 06.01.2015. Číslo: V-11908/2014-706 Název: Souhlasné prohlášení o změně osoby zástavního věřitele postoupením pohledávky k č.j. V-371/2013-706, V-3346/2013-706, V-11908/2014-706, V-8381/2017-706, V-5672/2020-706 ze dne 02.06.2023. Právní účinky zápisu k okamžiku 27.06.2023 12:20:39. Zápis proveden dne 19.07.2023. Číslo: V-4011/2023-706. 

Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh. Listiny: Název: Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení a zatížení ze dne 12.12.2014. Právní účinky zápisu k okamžiku 15.12.2014 15:54:47. Zápis proveden dne 06.01.2015. Číslo: V-11908/2014-706. 

Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého. Listiny: Název: Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení a zatížení ze dne 12.12.2014. Právní účinky zápisu k okamžiku 15.12.2014 15:54:47. Zápis proveden dne 06.01.2015. Číslo: V-11908/2014-706

Započetí výkonu zást. práva dle obč. zák. Povinná nemovitost: parcela č. 2231, parcela č. 2232/4, parcela č. 2230/2, parcela č. 2232/5. Listiny: Název: Vyrozumění zástavního věřitele o započetí výkonu zást. práva dle obč. zák ze dne 20.06.2022. Právní účinky zápisu k okamžiku 20.06.2022 14:31:36. Zápis proveden dne 22.06.2022. Číslo: Z-3625/2022-706.

Zákaz zcizení a zatížení. Popis: bez předchozího písemného souhlasu Raiffeisenbank a.s.- po dobu trvání zástavního práva. Oprávněný subjekt: PANARA s.r.o. 25575783.  Povinná nemovitost: parcela č. 2230/2, parcela č. 2231, parcela č. 2232/4, parcela č. 2232/5  Listiny:  Název: Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení a zatížení ze dne 12.12.2014. Právní účinky zápisu k okamžiku 15.12.2014 15:54:47. Zápis proveden dne 06.01.2015. Číslo: V-11908/2014-706 Název: Souhlasné prohlášení o změně osoby zástavního věřitele postoupením pohledávky k č.j. V-371/2013-706, V-3346/2013-706, V-11908/2014-706, V-8381/2017-706, V-5672/2020-706 ze dne 02.06.2023. Právní účinky zápisu k okamžiku 27.06.2023 12:20:39. Zápis proveden dne 19.07.2023. Číslo: V-4011/2023-706.   


Zástavní právo smluvní. Popis: Budoucí určená druhem a dobou vzniku, dluhy specifikované v zástavní smlouvě k nemovitostem č. ZN/0093/NCKTK/01/27643549 vzniklé na základě Smlouvy o kontokorentním úvěru reg. č. NDP/01/CKTK/01/27643549, které budou vznikat do 31.12.2020, až do celkové výše jistin všech zajištěných dluhů 6.300.000,- CZK. Oprávnený subjekt: PANARA s.r.o. 25575783 Povinná nemovitost: parcela č. 2232/5, parcela č. 2230/2, parcela č. 2231, parcela č. 2232/4. Listiny: Název: Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení a zatížení ze dne 11.10.2017. Právní účinky zápisu k okamžiku 11.10.2017 15:27:31. Zápis proveden dne 02.11.2017. Číslo: V-8381/2017-706. Název: Souhlasné prohlášení o změně osoby zástavního věřitele postoupením pohledávky k č.j. V-371/2013-706, V-3346/2013-706, V-11908/2014-706, V-8381/2017-706, V-5672/2020-706 ze dne 02.06.2023. Právní účinky zápisu k okamžiku 27.06.2023 12:20:39. Zápis proveden dne 19.07.2023. Číslo: V-4011/2023-706.

Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh Listiny: Název: Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení a zatížení ze dne 11.10.2017. Právní účinky zápisu k okamžiku 11.10.2017 15:27:31. Zápis proveden dne 02.11.2017. Číslo: V-8381/2017-706

Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého Listiny: Název: Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení a zatížení ze dne 11.10.2017. Právní účinky zápisu k okamžiku 11.10.2017 15:27:31. Zápis proveden dne 02.11.2017. Číslo: V-8381/2017-706.

Započetí výkonu zást. práva dle obč. zák. Povinná nemovitost: parcela č. 2232/5, parcela č. 2230/2, parcela č. 2231, parcela č. 2232/4 Listiny: Název: Vyrozumění zástavního věřitele o započetí výkonu zást. práva dle obč. zák ze dne 20.06.2022. Právní účinky zápisu k okamžiku 20.06.2022 14:31:36. Zápis proveden dne 22.06.2022. Číslo: Z-3625/2022-706.

Zástavní právo smluvní. Popis: k zajištění pohledávky: Budoucí určená druhem a dobou vzniku, dluhy specifikované ve Smlouvě o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. ZN/0096/CKTK/01/27643549 vzniklé na základě Smlouvy o kontokorentním úvěru reg. č. NDP/01/CKTK/01/27643549, které budou vznikat do 01.01.2021 do 30.6.2026 až do celkové výše jistin všech zajištěných dluhů 31.500.000,- CZK. Oprávněný subjekt: PANARA s.r.o. 25575783 Povinná nemovitost: parcela č. 2232/5, parcela č. 2230/2, parcela č. 2231, parcela č. 2232/4 Listiny: Název: Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení a zatížení ze dne 28.08.2020. Právní účinky zápisu k okamžiku 31.08.2020 08:31:49. Zápis proveden dne 22.09.2020. Číslo: V-5672/2020-706. Název: Souhlasné prohlášení o změně osoby zástavního věřitele postoupením pohledávky k č.j. V-371/2013-706, V-3346/2013-706, V-11908/2014-706, V-8381/2017-706, V-5672/2020-706 ze dne 02.06.2023. Právní účinky zápisu k okamžiku 27.06.2023 12:20:39. Zápis proveden dne 19.07.2023. Číslo: V-4011/2023-706.

Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh Listiny: Název: Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení a zatížení ze dne 28.08.2020. Právní účinky zápisu k okamžiku 31.08.2020 08:31:49. Zápis proveden dne 22.09.2020. Číslo: V-5672/2020-706 Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého Listiny: Název: Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení a zatížení ze dne 28.08.2020. Právní účinky zápisu k okamžiku 31.08.2020 08:31:49. Zápis proveden dne 22.09.2020. Číslo: V-5672/2020-706.

Započetí výkonu zást. práva dle obč. zák. Povinná nemovitost: parcela č. 2232/5, parcela č. 2230/2, parcela č. 2231, parcela č. 2232/4 Listiny: Název: Vyrozumění zástavního věřitele o započetí výkonu zást. práva dle obč. zák ze dne 20.06.2022. Právní účinky zápisu k okamžiku 20.06.2022 14:31:36. Zápis proveden dne 22.06.2022. Číslo: Z-3625/2022-706.

Zákaz zcizení a zatížení Popis: bez předchozího písemného souhlasu Raiffeisenbank a.s., po dobu trvání současně zřizovaného zástavního práva Oprávněný subjekt: PANARA s.r.o. 25575783 Povinná nemovitost: parcela č. 2230/2, parcela č. 2232/4, parcela č. 2231, parcela č. 2232/5 Listiny: Název: Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení a zatížení ze dne 28.08.2020. Právní účinky zápisu k okamžiku 31.08.2020 08:31:49. Zápis proveden dne 22.09.2020. Číslo: V-5672/2020-706.

Název: Souhlasné prohlášení o změně osoby zástavního věřitele postoupením pohledávky k č.j. V-371/2013-706, V-3346/2013-706, V-11908/2014-706, V-8381/2017-706, V-5672/2020-706 ze dne 02.06.2023. Právní účinky zápisu k okamžiku 27.06.2023 12:20:39. Zápis proveden dne 19.07.2023. Číslo: V-4011/2023-706.

Log

Kontaktní osoba

Alice Nováková

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje přímý prodej
Stav prodáno
Typ Nemovité věci > Komerční
Minimální cena 8 800 000 Kč
Kauce 500 000 Kč
Aktuální datum 17.6.2024 0:35:49

Aktuální nabídka

Anglická aukce
...

1. e - aukce ČEZ Škoda Octavia Ambition 1,6 TDI, RZ 1TU1696


Nejnižší podání: 220 000 Kč
Termín konání: 18. 6. 2024, 11:00
Anglická aukce
...

Dva ateliéry Slavkov u Brna


Nejnižší podání: 4 865 000 Kč
Termín konání: 20. 6. 2024, 10:00
Anglická aukce
...

RD Rejštejn


Nejnižší podání: 999 000 Kč
Termín konání: 20. 6. 2024, 10:00
dražba
...

Pozemek 232/10 Všechovice u Tišnova, okres Brno-venkov


Nejnižší podání: 1 703 100 Kč
Termín konání: 20. 6. 2024, 10:00
dražba
...

Pozemek 234/9 Všechovice u Tišnova, okres Brno-venkov


Nejnižší podání: 1 502 900 Kč
Termín konání: 20. 6. 2024, 10:30
dražba
...

RD Havlíčkův Brod


Nejnižší podání: 2 400 000 Kč
Termín konání: 20. 6. 2024, 10:30
výběrové řízení
...

Soubor pohledávek z majetkové podstaty dlužníka Incore Investment s.r.o.


Uzavření nabídek: 21. 6. 2024, 11:00
Anglická aukce
...

RD 3+1, Vitčice na Moravě


Nejnižší podání: 490 000 Kč
Termín konání: 25. 6. 2024, 09:00
Anglická aukce
...

Pozemek 8 210 m2, Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové


Nejnižší podání: 427 000 Kč
Termín konání: 25. 6. 2024, 10:00
Anglická aukce
...

RD Tetětice, Počenice - Tetětice


Nejnižší podání: 480 000 Kč
Termín konání: 25. 6. 2024, 10:00
dražba
...

Pohledávka za Ing. Antonínem Košíkem


Nejnižší podání: 50 000 Kč
Termín konání: 25. 6. 2024, 11:00
Anglická aukce
...

Prodejna Mariánské Lázně, Úšovice, Mobeka group 4


Nejnižší podání: 1 570 000 Kč
Termín konání: 27. 6. 2024, 09:00
Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup