skip to main content

Pozemky 12 135 m2, Trhový Štěpánov, okres Benešov

přímý prodej

Pozemky 12 135 m2, Trhový Štěpánov, okres Benešov | Podrobný popis

Ke koupi nabízíme pozemky určené ke komerčnímu využití o výměře 12 135 m2.

Pozemky jsou přilehlé k průmyslovému areálu OPTIMAGAZ. Možnost napojení na inženýrské sítě (elektřina, plyn, voda, kanalizace). Účel pozemků podle ÚP je lehký průmysl, výroba a skladování. Pro pozemky je vypracován návrh komerčního řešení. Možnosti využití podle ÚP: Územní plán – VL Tš 25. Podle územního plánu jsou plochy vhodné pro lehký průmysl, výrobu a skladování. Využití: pozemky pro areály průmyslu a kapacitního skladování, plochy pro výrobní služby, další přípustná využití, max. zastavěná plocha jednoho objektu, v areálu do 5 000 m².


Možný návrh řešení pro parcelu č. 1114/1 :

- víceúčelová budova s parkovacími místy a dobíjecí stanicí

Předpokládaná přístupová cesta a sjezd pro lehkou i těžkou dopravu jsou plánované přes obecní parcelu 1114/24. Pro realizaci návrhů je nutná úprava ÚP.


Dostupnost je přes ulici Dubějovická, Trhový Štěpánov:

64 km, 46 min Praha

70 km, 45 min Jihlava

5 km, 6 min na D1 pro lehkou dopravu

10 km, 11 minut na D1 pro těžkou dopravuKatastrální/detailní popis

- pozemek p.č. 1114/1 – orná půda, evidovaná výměra 11620 m2

- pozemek p.č. 1114/23 – orná půda, evidovaná výměra 515 m2

vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, pro obec a katastrální území Trhový Štěpánov na LV č. 1287

Log

Kontaktní osoba

Klára Křížová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje přímý prodej
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 123-7504070207/0100
Minimální cena 12 135 000 Kč
Aktuální datum 21.7.2024 7:01:42

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup