Prokonzulta podpořila tradiční akci Masarykovy Univerzity

Společnost PROKONZULTA, a.s navázala strategickou spolupráci s Masarykovou Univerzitou v Brně. V rámci této spolupráce podpořila jako partner tradiční akci na akademické půdě druhé české největší univerzity s názvem Dies academicus 2013. Jde o slavnostní shromáždění akademické obce spojené s udělováním ocenění a čestných uznání rektora MU a konalo se v úterý 7. května 2013 v 10 hodin v aule MU na právnické fakultě.

Kromě předávání ocenění akademikům a dalším pracovníkům program zahrnoval i koncerty, akademické soutěže, či zajímavé přednášky.

Společnost PROKONZULTA, a.s. navazuje spolupráci s Masarykovou Univerzitou na dlouhodobější profesní bázi v rámci výměny zkušeností a znalostí oběma směry. V plánu spolupráce je jak umožnění studentských praxí u největšího dražebníka v ČR, tak zařazení témat veřejných dražeb a výběrových řízení do výuky. V neposlední řadě připravuje univerzita a dražebník i celou řadu studií na podporu výzkumu trendů v oblasti dražeb, výběrových řízení a okrajově i úpadkového řízení v ČR.

PROKONZULTA a Masarykova Univerzita plánují spolupráci i na dalších univerzitních akcích v budoucnu.

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup