Prokonzulta publikuje

V portálu Právní prostor zveřejnili náš článek s názvem Japonská aukce – jiná taktika lepší výsledky.

 

Japonská aukce (aukce, e-aukce) je krokový typ aukce, ve které figuruje jeden prodejce a víc zájemců. Je jednou z aukcí, kde se zvyšuje cena. Na rozdíl od anglické verze cenu nezvyšují účastníci aukce, ale licitátor.

https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/japonska-aukce-jina-taktika-lepsi-vysledky.


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup