V roce 2013 jsme vydražili nejvíce majetku a umístili jsme se na 1. příčce mezi dražebníky v ČR

Statistiky za rok 2013 jsou uzavřené výsledky potvrzují dlouhodobé postavení společnosti PROKONZULTA, a.s. jako jedničky na poli veřejných dražeb. V minulém roce se naše společnost umístila na 1. místě v celkové částce dosažené vydražením (a tedy úspěšně dokončenými dražbami), kdy jsme s částkou 466 mil. kč předběhli téměř o 100 mil. kč druhého dražebníka v tabulce (zdroj: www.centralniadresa.cz).

 

Společnost PROKONZULTA, a.s., tak realizovala celých 16,5% vše realizovaných veřejných dražeb v ČR. V roce 2014 budeme své postavení lídra trhu obhajovat. Aktuálně mezi zajímavé akce, které organizujeme patří například výběrové řízení na nového majitele zkrachovalých lázní v severních čechách Velichovky (více zde: http://www.prokonzulta.cz/vr/podnik-lazne-velichovky-144.htm), které hledají se svou odhadní cenou okolo 110mil. kč nového majitele. Uzávěrka nabídek do výběrového řízení je již 20.2.2014.

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup