Veřejnou dražbu nelze ze zákona utajit

 

Reagujeme na dnešní článek na první straně MF DNES – „Okrást věřitele? Zařídíme slečno“ pojednávající o tom, jak se vydělává na podvodných dražbách. 
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp?r=titulni_stranaa&v=246&c=1276334

Text může čtenáře zmást, protože spojuje dohromady jak dražby exekutorské, tak dražby veřejné podle zákona o veřejných dražbách. Možná exekutoři měli dříve méně přísné podmínky a mohli si tak dovolit nezveřejňovat celé dražební vyhlášky, jak je uvedeno v textu. Tím, že mluví v jiné souvislosti o konkurzech, nabízí se však spojení s dražbami veřejnými, protože pokud je navrhovatelem dražby, kdy se zpeněžuje majetek konkurzní podstaty, správce konkurzní podstaty nebo nově insolvenční správce, draží se právě veřejnou dražbou dobrovolnou. Tady však musel být navrhovatelem někdo jiný, protože v popisovaných podvodech se jednalo o to, že spřátelený exekutor zařídil zrušení dražby. To však nejde u dražeb dobrovolných, kdy se draží majetek z konkurzu, protože na ty nemají exekuční řízení vliv.
Jako zástupci dražebníků se musíme ohradit proti tvrzení, že je možné dražby utajit. Na rozdíl od dřívějších povinností exekutorů máme mnohem přísnější zákonné povinnosti a každou dražbu nemovitosti (u věcí movitých pak tehdy, pokud nejnižší podání přesáhne sto tisíc korun) musíme zveřejnit na internetové adrese www.centralniadresa.cz, kterou spravuje Česká pošta, tedy žádný pokoutný portál. Dále musejí dražebníci dle zákona o veřejných dražbách uveřejnit mimo jiné dražební vyhlášku na úřední desce obecního nebo městského úřadu, kde se nemovitost nachází a například i na finančních úřadech v místě, kde se nemovitost nachází a v místě navrhovatele. Prakticky tak nejde žádnou dražbu utajit.
Z naší praxe samozřejmě někdy nastávají případy, kdy na dražbu přijde pouze jediný zájemce, jak se popisuje v textu, ale to je způsobeno faktem, že za stávajících podmínek pro nikoho jiného nemá předmět dražby takovou hodnotu, jako pro toho jednoho účastníka dražby.
Aby se předešlo popisovaným problémům, bylo by jistě na místě, aby stejně přísné podmínky jako máme my dražebníci měly i ostatní subjekty, které mohou dražit.

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup