skip to main content

100 % obchodní podíl (10 akcií o jmenovité hodnotě a 12.000 EUR) na společnosti INOVAT SE v likvidaci

výběrové řízení

Termín ukončení podání nabídek kupní ceny je dne 30.11.2021 ve 12:00 hod.

100 % obchodní podíl (což představuje 10 akcií o jmenovité hodnotě a 12.000 EUR) na společnosti INOVAT SE v likvidaci, IČ: 01482602

Podrobný popis

100 % obchodní podíl (což představuje 10 akcií o jmenovité hodnotě a 12.000 EUR) na společnosti INOVAT SE v likvidaci, IČ: 01482602.

Vydáno dne 16.6.2014 na jméno akcionáře  PSJ Holding B.V. se sídlem 1017CB Amsterdam, Herengracht 500, Nizozemské království, společnost zapsanou v obchodním rejstříku při obchodní komoře (Chambre of Commerce) v Amsterdamu pod číslem 55534805

Rubopisem převedeno dne 31.07.2017 na řád společnosti PSJ, a.s., se sídlem Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava, identifikační číslo 253 37 220

Účastník VŘ je povinen v případě předložení nabídky složit kauci ve výši 100.000 Kč dle Podmínek VŘ.

Minimální nabídková cena není stanovená.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Klára Odehnalová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Výběrové řízení - obálková metoda
Typ Cenné papíry - akcie
Číslo účtu 4211125282/6800
Aktuální datum 28.5.2022 9:18:13

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup