skip to main content

Areál Praha Vokovice

výběrové řízení

Termín ukončení podání nabídek kupní ceny je dne 21.1.2022 ve 12:00 hod.

Podrobný popis

Předmětem prodeje je menší provozní areál, který se skládá z dvou samostatných objektů a pozemkového zázemí. Oceňované nemovitosti se nacházejí uvnitř sportovního areálu SK Aritma Praha. Dle územního plánu jsou pozemky regulovány jako plochy pro sport. Objekty mají charakter skladových a dílenských prostor včetně administrativního a sociálního zázemí. K těmto účelům mohou sloužit ve vztahu k okolnímu sportovnímu provozu, ale také mohou být pronajaty zcela samostatně pro obdobné využití. V minulosti byly objekty využívány jako dílny a dále pro uskladnění a opravy techniky údržby sportovních trávníků. Objekty A i B mají samostatnou přípojku elektřiny, která je přivedena z jižní strany areálu. Elektřina byla v den prohlídky nemovitostí odpojena, dle uvedených informací z důvodu nezaplacených záloh. Přípojky vodovodu a kanalizace jsou napojeny v severní části na areálové rozvody. Oceňované nemovitosti jsou přístupné z veřejné komunikace ulice Nad Lávkou a dále přes areálové pozemky parc.č. 605/11, 605/25 a 605/22 ve vlastnictví SK Aritma Praha, z.s. Věcné břemeno přístupu není ve prospěch oceňovaných nemovitostí zřízeno. Dle informací zjištěných na místě se jedná o historickou skutečnost a přístup byl takto vždy bez problému užíván. Pozemek parc.č. 605/48, který tvoří pozemkové zázemí (manipulační plochu) je téměř v celé své rozloze zpevněn panely.

Objekt A - stavba, která je součástí pozemku parc.č. 605/10. Jednopodlažní objekt, ve kterém se nacházejí skladové a dílenské prostory včetně sociálního zázemí, které je však  ve špatném stavu. Podlahová plocha má 110,71 m2.

Objekt B - stavba, která je součástí pozemku parc.č. 605/12. Jednopodlažní objekt, ve kterém se nachází administrativní zázemí včetně sociálního vybavení a dva skladové prostory přístupné z exteriéru. Podlahová plocha má 226,89 m2. Podlahová plocha celkem je 337,60 m2.

Minimální nabídková cena je stanovena ve výši 12.700.000 Kč.

Kauce ve výši 2.000.000 KčKatastrální/detailní popis

  • pozemek p. č. 605/10 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 130 m2

Součástí je stavba: Vokovice, bez č.p./č.e., obč. vyb.

Stavba stojí na pozemku p.č.:  605/10,

  • pozemek p. č. 605/12 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 283 m2

Součástí je stavba: Vokovice, bez č.p./č.e., obč. vyb.

Stavba stojí na pozemku p.č.:  605/12,

  • pozemek p. č. 605/48 – ostatní plocha, evidovaná výměra 1864 m2, způsob využití – jiná plocha

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, obec Praha (okres Hlavní město Praha), katastrální území Vokovice na LV 5805.Zástavní práva, závazky

Zapsaná na LV katastrální území Vokovice na LV č. 5805

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Klára Odehnalová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Výběrové řízení - obálková metoda
Typ Nemovité věci > Komerční
Číslo účtu 4211125741/6800
Odhadní cena 12 748 000 Kč
Minimální cena 12 700 000 Kč
Aktuální datum 26.1.2022 18:12:52

Dokumenty


Aktuální nabídka

Anglická aukce

Stavební parcela Praha-Slivenec


Nejnižší podání: 11 845 000 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

23. e-aukce ČEZ Peugeot Partner, RZ 8T59340


Nejnižší podání: 57 851 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

23. e-aukce ČEZ Volkswagen Caddy, RZ 8T71594


Nejnižší podání: 99 174 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

23. e-aukce ČEZ Volkswagen Caddy, RZ 8T71601


Nejnižší podání: 99 174 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

23. e-aukce ČEZ Mercedes Benz Vito, RZ 8T73874


Nejnižší podání: 107 438 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

23. e-aukce ČEZ Volkswagen Amarok, RZ 8T74785


Nejnižší podání: 99 174 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

Pozemek Tasov nad Veličkou, okres Hodonín


Nejnižší podání: 200 000 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:45
Anglická aukce

23. e-aukce ČEZ Volkswagen Amarok, RZ 8T37417


Nejnižší podání: 140 496 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

Pozemek Třebiště, okres Tábor


Nejnižší podání: 130 000 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 11:00
Anglická aukce

23. e-aukce ČEZ Volkswagen Amarok, RZ 8T57857


Nejnižší podání: 136 364 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

Pozemek Černá Hora, okres Blansko


Nejnižší podání: 250 000 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 11:00
Anglická aukce

Pozemek Lažany, okres Blansko


Nejnižší podání: 390 000 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 11:00
Jak vyhrát dražbu?

Jak vyhrát dražbu?

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup