skip to main content

Areál Rajnochovice a Osíčko, okres Kroměříž

výběrové řízení

Termín ukončení podání nabídek kupní ceny je dne 6.2.2024 v 11:00 hod.

Areál Rajnochovice a Osíčko, okres Kroměříž | Podrobný popis

Předmětem VŘ jsou soubory nemovitého a movitého majetku jako součást majetkové podstaty specifikované dále:

A) Areál k.ú. Rajnochovice na LV 944 a k.ú. Osíčko na LV 280  - soubor nemovitého majetku

Soubor věcí nemovitých tvoří:

 • pozemek p. č. St. 324 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1680 m2

Součástí je stavba: Rajnochovice, č.p. 17, obč.vyb.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 324,

 • pozemek p. č. St. 974 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 26 m2

Součástí je stavba: Rajnochovice, bez č.p./č.e., jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 974,

 • pozemek p. č. St. 975 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 116 m2

Součástí je stavba: Rajnochovice, bez č.p./č.e., jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 975,

 • pozemek p. č. St. 976 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 50 m2

Součástí je stavba: Rajnochovice, bez č.p./č.e., tech.vyb

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 976,

 • pozemek p. č. 2144/1 – ostatní plocha, evidovaná výměra 3959 m2, způsob využití – jiná plocha
 • pozemek p. č. 2144/2 – ostatní plocha, evidovaná výměra 1810 m2, způsob využití – jiná plocha
 • pozemek p. č. 2144/3 – ostatní plocha, evidovaná výměra 1738 m2, způsob využití – sportoviště a rekreační plocha
 • pozemek p. č. 2144/7 – ostatní plocha, evidovaná výměra 286 m2, způsob využití – zeleň
 • pozemek p. č. 2144/8 – ostatní plocha, evidovaná výměra 103 m2, způsob využití – zeleň
 • pozemek p. č. 2144/9 – ostatní plocha, evidovaná výměra 161 m2, způsob využití – zeleň
 • pozemek p. č. 2144/10 – ostatní plocha, evidovaná výměra 1053 m2, způsob využití – jiná plocha
 • pozemek p. č. 2144/12 – ostatní plocha, evidovaná výměra 109 m2, způsob využití – jiná plocha
 • pozemek p. č. 2144/15 – ostatní plocha, evidovaná výměra 710 m2, způsob využití – jiná plocha

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov, obec Rajnochovice (okres Kroměříž), část obce Rajnochovice, katastrální území Rajnochovice na LV 944.

a dále soubor věcí nemovitých:

 • pozemek p. č. St. 84/1 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 511 m2, způsob využití – zbořeniště
 • pozemek p. č. St. 84/2 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 40 m2

Součástí je stavba: Osíčko, bez č.p./č.e., jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 84/2,

 • pozemek p. č. 185/18 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 557 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 • pozemek p. č. 3494 – ovocný sad, evidovaná výměra 5455 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov, obec Osíčko (okres Kroměříž), katastrální území Osíčko na LV 280.

B) Soubor movitého majetku – tvořící vybavení areálu k.ú. Rajnochovice na LV 944 a k.ú. Osíčko na LV 280.

Specifikace souboru movitých věcí je uveden v Příloze č. 1 těchto Podmínek VŘ.

Hotel Pod Šaumburkem se nachází 10 km od lyžařského areálu Troják, 3 km od golfového hřiště Komárno a 12 km od Bystřice pod Hostýnem v přírodní rezervaci Hostýnské vrchy na úpatí Kelčských Javorníků. Nabízí ubytování ve stylu švýcarské chaty, vhodné pro catering, školení a malé konference, firemní eventy, svatby a oslavy, sportovní kempy, školní pobyty a další služby.

Prostorné a světlé pokoje mají dřevěný nábytek, posezení, koupelnu, výhled na zahradu.

Rekreační areál má kapacitu pro 70 osob, použitím přistýlek je možno kapacitu navýšit až na 110 osob.  Pokoje mají vlastní sociální zařízení. K dispozici jsou dvoulůžkové, třílůžkové, čtyřlůžkové pokoje, apartmány se dvěma ložnicemi a studio se samostatným vchodem, plně vybavenou kuchyní, ložnicí a obývacím pokojem. Pokoje jsou rozděleny do kategorií economy (se společným sociálním zařízením a standard (s vlastním sociálním zařízením) U většiny pokojů je možnost přistýlky.

Minimální nabídková cena není stanovená.

Kauce  ve výši 200.000 Kč


Jedná se o provozně funkční rekreační areál nacházející se v katastru obce Rajnochovice, v okrese Kroměříž, v Hostýnských vrších. Areál se nachází na samotě, asi 3 km západně vzdušnou čarou od centra obce Rajnochovice. K areálu je zbudována zpevněná obecní cesta z obce Podhradní Lhota. Do areálu je přivedena pouze elektřina – k vlastní trafostanici, ostatní inženýrské sítě jsou mimo dosah. Občanská vybavenost a zastávky hromadné dopravy jsou v dojezdové vzdálenosti, asi 2 km. Povodňové riziko je v místě zanedbatelné. Parkování je možné přímo na hranici areálu na vlastním pozemku, příp. uvnitř areálu. Pozemky jsou mírně svažité severozápadním směrem.

Hlavní stavba č.p. 17 je využívána jako ubytovací zařízení penzionového typu s vlastní restaurací a zázemím. V severní části areálu se nachází multifunkční sportoviště s umělým trávníkem, ke kterému náleží stavba skladu na parc. č. st. 974. Stavba na parc. č. st. 975 nacházející se mezi hřištěm a hotelem slouží jako „přístřešek“ pro posezení a kuželník. Na parc. č. st. 976 se nachází stavba trafostanice. Uvnitř areálu se nacházejí rozsáhlé travnaté plochy, v části jsou zpevněné plochy. Jižně od stavby hotelu se nachází 5 studen, ze kterých je svedena voda do jímací nádrže, která je následně využívána v hotelu. Odpadní vody jsou svedeny do jímky, která se nachází ve východní části areálu vedle hotelu – odtud vede kanalizace do vlastní ČOV, která je umístěna mimo areál, asi 250 m severozápadně od areálu. ČOV je mimo provoz a kanalizační vedení je patrně poškozené, proto je v současnosti jímka vyvážena. Celý areál je oplocen plotem z pletiva s vjezdovou bránou v JZ části pozemku.

Součástí jsou okrasné trvalé porosty, podél plotu z pletiva je z velké části vysázen i živý plot. Délky a dimenze inženýrských sítí uvnitř areálu nejsou známy a ve výpočtu jsou určeny odborným odhadem. Dle územního plánu obce se jedná o plochy hromadné rekreace RH. Na areál navazuje v západní části pozemek parc. č. 3494 (k.ú. Osíčko) – jedná se o zemědělskou plochu s trvalými porosty. Dále je předmětem ocenění již zmiňovaná ČOV, nacházející se na parc. č. st. 84/2 (k.ú. Osíčko) s přilehlými pozemky parc. č. st. 84/1 a 185/18. ČOV se nachází asi 250 m severozápadně od areálu. Věcná břemena nebo jiná omezení nebyla zjištěna. Popis staveb a výměry Stavba č.p. 17 Jedná se o objekt se 3 nadzemními a jedním podzemním podlažím. Konstrukce objektu je převážně zděná, částečně železobetonová. Půdorys objektu je složitý, nepravidelný. Střecha je složitá sedlová nebo pultová. Objekt slouží jako ubytovací zařízení penzionového typu s vlastní restaurací sloužící veřejnosti a dalším zázemím. Ubytovací kapacita objektu je 70 lůžek s možností přistýlek, většina pokojů má vlastní sociální vybavení (WC, umyvadlo, vana nebo sprchový kout). K dispozici jsou dvoulůžkové, třílůžkové, čtyřlůžkové pokoje, apartmány se dvěma ložnicemi a studio se samostatným vchodem. Objekt byl postaven v roce 1984 a v krátké době byly postupně prováděny přístavby. Stavba je průběžně udržována avšak významnější stavební rekonstrukce provedeny patrně doposud nebyly (mimo níže uvedené). V roce 2017 byla osazena tepelná čerpadla a modernizována kotelna. V roce 2021 bylo celkově modernizováno studio – apartmán s kompletním zařízením a vybavením. Dle sdělení nájemníka a provozovatele hotelu se objevují havárie na vodovodním potrubí, což lze vzhledem ke stáří stavby očekávat, jelikož instalace budou již na pokraji životnosti. Celkový stavebně-technický stav lze hodnotit jako dobrý. Závažné závady bránící užívání nebyly zjištěny. Závady na rozvodech vodovodu nebo rozvodů topení lze předpokládat. Konstrukční řešení je uvedeno ve výpočtu. Objekt je členěn do pěti částí A-E, které na sebe vzájemně stavebně navazují a jsou propojeny. Dispoziční řešení objektu je následující: 1 PP. V části A se nachází vinárna, sociální zařízení pro zákazníky, kuchyně, sklady, sociální zázemí pro zaměstnance, výtah pro kuchyň a technická místnost. Celková užitná plocha části A v 1.PP je 257,5 m2. V části B se nachází 3 x garáž, vstupní hala, sál, technická místnost, schody na terasu. Celková užitná plocha části B v 1.PP bez terasy je 153,8 m2. V části C se nachází garáž, 5 x technická místnost, šatna, umyvárna, WC a kotelna. Celková užitná plocha části C v 1.PP je 338,4 m2. V části D se nachází 3 x garáž a prádelna. Celková užitná plocha části D v 1.PP je 122,1 m2.

V části E se nachází sauna se zázemím, bazén, tělocvična, posilovna, rehabilitace, sociální zázemí, šatny, denní místnost a sklad. (Sauna s bazénem je nefunkční). Celková užitná plocha části E v 1.PP je 409,6 m2. Celková užitná plocha 1. PP činí 1281,5 m2. 1 NP V části A se nachází apartmán o užitné ploše 76,2 m2, 2 x kuchyně, sklady, sociální zázemí a technická místnost. Celková užitná plocha části A v 1.NP je 251,8 m2. V části B se nachází zádveří, vstupní hala, sociální zařízení, bar, jídelna, sklady závětří a terasy. Celková užitná plocha části B bez teras a lodžií v 1.NP je 237,6 m2 V části C se nachází vstupní hala 2 x čtyřlůžkový pokoj s lodžií a 4 x dvoulůžkový pokoj s lodžií. Celková užitná plocha části C bez lodžií v 1.NP je 275,4 m2. V části D se nachází vstupní chodba, hala, technická místnost, 4 x dvoulůžkový pokoj. Celková užitná plocha části D bez lodžií v 1.NP je 158,9 m2. V části E se nachází vstupní haly, recepce se zázemím, přezouvárna, umyvárna, WC, 2 x dvoulůžkový pokoj, 2 x dvoulůžkový pokoj. Celková užitná plocha části E bez lodžií v 1.NP je 341,7 m2. Celková užitná plocha 1. NP činí 1265,4 m2.

2 NP

V části C se nachází vstupní hala, 1 x čtyřlůžkový pokoj s lodžií. Celková užitná plocha části C bez lodžií ve 2.NP je 156,9 m2. V části E se nachází vstupní a pobytová hala, 2 x dvoulůžkový pokoj, 1 x osmilůžkový pokoj. Celková užitná plocha části E bez lodžií ve 2.NP je 299,1 m2. Celková užitná plocha 2. NP činí 797,7 m2.

3 NP

V části C se nachází vstupní hala, 1 x čtyřlůžkový pokoj s lodžií. Celková užitná plocha části C ve 3.NP je 47,2 m2. V části E se nachází 1 x čtyřlůžkový pokoj. Celková užitná plocha části E bez lodžií ve 3.NP je 56,8 m2. Celková užitná plocha 3. NP činí 104,0 m2.

Celková užitná plocha objektu bez teras, lodžií a balkonů činí 3449 m2.

Stavba na parc. č. st. 974 Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt s plochou střechou. Jedná se o objekt sloužící jako sklad u multifunkčního sportoviště. Stavba je zapuštěná do svahu s pochozí střechou. Stáří stavby činí asi 40 roků. Celkový stavebně-technický stav lze hodnotit jako dobrý, běžně udržovaný. Závažné závady bránící užívání nebyly zjištěny. Konstrukční řešení je uvedeno ve výpočtu. Zastavěná plocha stavby činí 26 m2. Stavba na parc. č. st. 975 Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený částečně zděný objekt s pultovou střechou. Jedná se o objekt sloužící jako přístřešek pro posezení a kuželník. Stáří stavby není známo a nebylo dohledáno, je odhadováno asi na 40 roků. Celkový stavebně-technický stav lze hodnotit jako dobrý, běžně udržovaný. Závažné závady bránící užívání nebyly zjištěny. Konstrukční řešení je uvedeno ve výpočtu. Zastavěná plocha stavby činí 116 m2. Stavba na parc. č. st. 976 Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený zděný objekt se sedlovou střechou. Jedná se o objekt sloužící jako trafostanice. Stáří stavby není známo a nebylo dohledáno, je odhadováno asi na 40 roků. Celkový stavebně-technický stav lze hodnotit jako dobrý, běžně udržovaný. Závažné závady bránící užívání nebyly zjištěny. Konstrukční řešení je uvedeno ve výpočtu. Zastavěná plocha stavby činí 50 m2. Stavba na parc. č. st. 84/2 (k.ú. Osíčko) Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený zděný objekt s rovnou střechou. Jedná se o objekt sloužící jako ČOV. Stáří stavby není známo a nebylo dohledáno, je odhadováno asi na 30 roků. Celkový stavebně-technický stav lze hodnotit jako zhoršený, neudržovaný. Předpokládá se rekonstrukce objektu. Konstrukční řešení je uvedeno ve výpočtu. Zastavěná plocha stavby činí 40 m2.Katastrální/detailní popis

Předmětem prodeje je:

 • pozemek p. č. St. 324 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1680 m2

Součástí je stavba: Rajnochovice, č.p. 17, obč.vyb.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 324,

 • pozemek p. č. St. 974 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 26 m2

Součástí je stavba: Rajnochovice, bez č.p./č.e., jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 974,

 • pozemek p. č. St. 975 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 116 m2

Součástí je stavba: Rajnochovice, bez č.p./č.e., jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 975,

 • pozemek p. č. St. 976 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 50 m2

Součástí je stavba: Rajnochovice, bez č.p./č.e., tech.vyb

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 976,

 • pozemek p. č. 2144/1 – ostatní plocha, evidovaná výměra 3959 m2, způsob využití – jiná plocha
 • pozemek p. č. 2144/2 – ostatní plocha, evidovaná výměra 1810 m2, způsob využití – jiná plocha
 • pozemek p. č. 2144/3 – ostatní plocha, evidovaná výměra 1738 m2, způsob využití – sportoviště a rekreační plocha
 • pozemek p. č. 2144/7 – ostatní plocha, evidovaná výměra 286 m2, způsob využití – zeleň
 • pozemek p. č. 2144/8 – ostatní plocha, evidovaná výměra 103 m2, způsob využití – zeleň
 • pozemek p. č. 2144/9 – ostatní plocha, evidovaná výměra 161 m2, způsob využití – zeleň
 • pozemek p. č. 2144/10 – ostatní plocha, evidovaná výměra 1053 m2, způsob využití – jiná plocha
 • pozemek p. č. 2144/12 – ostatní plocha, evidovaná výměra 109 m2, způsob využití – jiná plocha
 • pozemek p. č. 2144/15 – ostatní plocha, evidovaná výměra 710 m2, způsob využití – jiná plocha

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov, obec Rajnochovice (okres Kroměříž), část obce Rajnochovice, katastrální území Rajnochovice na LV 944.

a nemovité věci

 • pozemek p. č. St. 84/1 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 511 m2, způsob využití – zbořeniště
 • pozemek p. č. St. 84/2 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 40 m2

Součástí je stavba: Osíčko, bez č.p./č.e., jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 84/2,

 • pozemek p. č. 185/18 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 557 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 • pozemek p. č. 3494 – ovocný sad, evidovaná výměra 5455 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov, obec Osíčko (okres Kroměříž), katastrální území Osíčko na LV 280.

Log

Kontaktní osoba

Klára Křížová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Výběrové řízení - elektronicky
Typ Nemovité věci > Komerční
Číslo účtu 131-8590287/0100
Minimální cena 1 Kč
Termín pro podání nabídek 6.2.2024
Kauce 200 000 Kč
Aktuální datum 4.3.2024 0:33:40

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup