skip to main content

Areál Starý Poddvorov, okres Hodonín

výběrové řízení

Podrobný popis

Cena 400 Kč/m2.

Jedná se o pozemek parc. č. 1738/10 o výměře 17.446 m2, který je veden v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha – jiná plocha. Celý pozemek parc. č. 1738/10 o výměře 17.446 m2 je vyjmut ze zemědělského půdního fondu. Na pozemku se místy vyskytují betonové silniční panely, pozemek je porostlý trvalým travním porostem. Dále se jedná o pozemky parc. č. 1738/11 o výměře 510 m2 a parc. č. 1738/12 o výměře 134 m2, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří. Na každém z těchto pozemků se nachází rozestavěná stavba. Jedná se o nezastavěné plochy, není zde patrná započatá výstavba. Celková rozloha pozemků činí 18.090 m2. Pozemky nejsou v současné době udržovány. Dle územního plánu obce jsou pozemky zahrnuty do ploch VS pro výrobu a skladování lokalita 15. Pozemky se nacházejí v západní části obce Starý Poddvorov. V okolí se nachází převážně pozemky s obdobným využitím nebo volné zemědělské plochy. V obci jsou vedeny veškeré inženýrské sítě, pozemek je na ně možné napojit – elektřina a plynovod na hranici pozemku, vodovod a kanalizace v dosahu – dle územního plánu bude vodovod a kanalizace dotažena na hranici pozemku parc. č. 1738/10 a dále je na pozemku parc. č. 1738/10 plánováno umístění trafostanice. Příjezd k pozemku po zpevněné obecní komunikaci. Parkovací možnosti jsou dobré, přímo na samotném pozemku.Katastrální/detailní popis

- pozemek p.č. 1738/10 - ostatní plocha, evidovaná výměra 17.446 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 1738/11 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 510 m2

              Na pozemku stojí stavba: rozestav.

- pozemek p.č. 1738/12 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 134 m2

              Na pozemku stojí stavba: rozestav.

- stavba rozestav., stojí na parcele č. 1738/11

- stavba rozestav., stojí na parcele č. 1738/12

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Hodonín, pro obec a k.ú. Starý Poddvorov, na LV č. 1158.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Klára Křížová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Výběrové řízení
Typ Nemovité věci > Pozemky
Aktuální datum 28.3.2023 4:02:44

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup