skip to main content

BOOM TISK 03 BOOM TISK 316 Digitální tiskový stroj Kodak Prosper 6000 P

výběrové řízení

PŘIPRAVUJEME

BOOM TISK 316 Digitální tiskový stroj Kodak Prosper 6000 P | Podrobný popis

Digitální tiskový stroj Kodak Prosper 6000 P

Digitální rotační tiskový stroj se systémem Stream Inkjet.

 • max. šířka role: 650 mm
 • tiskněte 4/4 na 8 věží v řadě
 • dynamický perforátor
 • 3 příčné nože na celou šířku papíru
 • 6 nožů podélné perforace
 • obracečka papíru mezi 4/4
 • Tecnau TC 8300
 • 6x infračervený vysoušeč
 • kolizní kamerový systém
 • snímací kamerový systém
 • rychlost 300 m/min při 600/900 dpi
 • rychlost 200 m/min při 900/900 dpi
 • temperování tonerů - Technotrans
 • 208L inkoustové válce
 • čistící sud Sklad
 • automatické čištění systému
 • systém správy barev Ink Pharma
 • každá tisková věž má 6 tiskových hlav
 • 5x nové tiskové hlavy
 • vše profesionálně zachovalé
 • součástí zařízení je Recovery station pro obnovu a čištění tiskových hlav
 • výstupní role / role nebo blok role knihy systém Magnum Flex Book
 • součástí stroje je bateriová stanice s UPS transformátorem
 • část strojní lakovací jednotky mimo tiskový stroj Kodak Ios
 • odvíječ lakovací jednotky UW 7
 • lakovací jednotka se sítovými válci
 • 2 x infra pece na sušení barvy
 • chladicí jednotka
 • navíječ RW 7
 • natřeno základní barvou od Kodaku
 • 5x náhradní malířský váleček

Kodak Prosper 6000 P digital printing press

Digital rotary printing machine with the Stream Inkjet system.

 • max. roll width: 650 mm
 • press 4/4 on 8 rooks in a row
 • dynamic perforator
 • 3 transverse knives for the entire width of the paper
 • 6 longitudinal perforation knives
 • paper turner between 4/4
 • Tecnau TC 8300
 • 6x infrared dryer
 • collision camera system
 • recording camera system
 • speed 300 m/min at 600/900 dpi
 • speed 200 m/min at 900/900 dpi
 • toner tempering - Technotrans
 • 208L ink cylinders
 • cleaning barrel Stock
 • automatic system cleaning
 • the Ink Pharma color management system
 • each print tower has 6 print heads
 • 5x new print heads
 • all professionally preserved
 • part of the device is a Recovery station for restoring and cleaning the print heads
 • output roll / roll or book roll block Magnum Flex Book system
 • the machine includes a battery station with a UPS transformer
 • part of the machine coating unit outside the Kodak Ios printing press
 • paint unit unwinder UW 7
 • painting unit with screen rollers
 • 2 x infrared ovens for drying paint
 • cooling unit
 • winder RW 7
 • painted with Kodak base color
 • 5x spare paint roller

Log

Kontaktní osoba

Tomáš Zvěřina

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Výběrové řízení - elektronicky
Typ Movité věci > Stroje a zařízení
Číslo účtu 131-8430267/0100
Minimální cena 500 000 Kč
Termín pro podání nabídek 31.5.2024
Aktuální datum 21.5.2024 0:41:49

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup